Elektr sig‘imlik. Kondensator mavzusidan test savollariA va B nuqtalar orasidagi umumiy sig‘im nimaga teng?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Agar A va B nuqtalar orasidagi kuchlanish U bo‘lsa, hamda sig‘imlar C_1>C_2>C_3>C_4 munosabatda bo‘lsa, quyidagi munosabatlarning qaysi biri to‘g‘ri?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Rasmda tasvirlangan elektr zanjiridagi kondensatorlar batareyasining umumiy sig‘imini aniqlang.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Keltirilgan sxemadagi kondensatorlar batareyasining umumiy sig‘imini aniqlang.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

a sxemadan b sxemaga o‘tilganda. bitta kondensatordagi zaryad qanday o‘zgaradi?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Keltirilgan sxemadagi bir xil kondensatorlar batareyasining K kalit ulangandagi va ulanmagandagi umumiy sig‘imlari nisbatini toping.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Rasmda zaryadlanib, kuchlanish manbaidan uzilgan yassi kondensator plastinkalari orasida ipga bog‘langan, zaryadlangan sharchaning vaziyati ko‘rsatilgan. Agar plastinkalar orasidagi masofa 2 marta orttilsa, ipning og‘ish burchagi \alpha qanday o‘zgaradi?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Rasmda ko‘rsatilgan sxemadagi kondensatorlar batareyasining umumiy sig‘imini toping.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Ikkita bir xil a va b kondensatorlar qoplamalari orasining yarmi har xil usulda dielektrik bilan to‘ldirilgan va doimiy tok manbaiga rasmda ko‘rsatilgani kabi ketma- ket ulangan. Kondensatorlardagi elektr maydon energiyalarining nisbatini toping (\frac{W_a}{W_b}). (\varepsilon=2)

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Rasmda tasvirlangan kondensatorlar batareyasining umumiy sig‘imini aniqlang.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Kondensatorlar batareyasining umumiy sig‘imini toping. (C_1=C_2=C_3=C_4=C)

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Quyidagi sxemaning umumiy sig‘imini hisoblang.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

A va B nuqtalar orasidagi umumiy sig‘imni aniqlang.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Sxemadagi kondensatorlardagi zaryadning nisbati q_1/q_2 qanday?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Rasmda ko‘rsatilgan zanjirda, C_1=6 \mu F, C_2=10 \mu F ga teng. Agar K va L nuqtalar orasidagi kuchlanish 10 V bo‘lsa, K va M nuqtalar orasidagi kuchlanish necha volt?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Quyidagi kondensatorning har birining sig‘imi C ga teng bo‘lsa, K va L nuqtalar orasidagi umumiy sig‘imni toping.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Rasmda tasvirlangan ikki elektr zanjir tarkibidagi kondensatorlar qoplamalari orasida yig‘ilgan elektr maydon energiyalarining nisbati aniqlansin (W_2/W_1).

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Rasmda ko‘rsatilgan sistemadagi C_1 kondensatorda 4 \mu Kl zaryad to‘plangan bo‘lsa, C_4 kondensatorda qancha zaryad to‘plangan?

(C_1=C_2=4 nF, C_3=8 nF, C_4=2 nF)

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

3 \mu F va 6 \mu F kondensatorlar ketma-ket bularga parallel ravishda boshqa 8 \mu F li kondensator ulangan. Bu zanjirning umumiy sig‘imi necha \mu F ga teng?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

1- rasmdagi umumiy sig‘im 2- rasmdagi umumiy sig‘imdan necha marta farq qiladi?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Qoplamalari orasdiagi masofa 2.98 sm bo‘lgan kondensatorning mana shu qoplamalarining orasi nisbiy dielektrik singdiruvchanligi 2 ga teng bo‘lgan modda bilan to‘ldirilgan. Agar kondensator EYuKi 4 V bo‘lgan manbaga ulansa, qoplamalar orasidagi elektr maydon energiyasi zichligi qanday bo‘ladi?

Sig‘imi 5 \mu F bo‘lgan 50 \mu J energiyali kondensatorga qanday sig‘imdagi zaryadlanmagan boshqa kondensator ulansa, yangi kondensatorning energiyasi 2 \mu J bo‘lib qoladi?

Sig‘imlari bir xil bo‘lgan 5 ta kondensatorning 3 tasi va 2 tasi o‘zaro parallel ulanib batareta hosil qilindi va bu batareyalar ketma- ket ulangan. Agar barcha kondensatorlar parallel ulansa, umumiy elektr maydon energiyasi qanday o‘zgaradi?

80 V kuchlanish manbaiga sig‘imlari 2 \mu F va 6 \mu F bo‘lgan ikkita kondensator ketma- ket ulangan. Katta sig‘imli kondensatorning kuchlanishini toping.

Quyidagi kattaliklardan qaysi biri o‘zgarsa ham yassi kondensatorning sig‘imi o‘zgarmaydi?

Zaryadlanib, so‘ng manbadan uzilgan kondensator qoplamalari orasidagi masofa 2 marta orttirildi va ularning orasi modda bilan (\varepsilon=6) to‘ldirildi. Elektr maydon energiyasi zichligi qanday o‘zgaradi?

Zaryadlanib, kuchlanish manbaidan uzilgan kondensator qoplamalari orasiga nisbiy dielektrik singdiruvchanligi 3 ga teng bo‘lgan modda kiritildi. Bunda elektr maydon energiyasi qanday o‘zgaradi?

6 V kuchlanishgacha zaryadlangan 2 \mu F sig‘imli kondensatorga 14 V kuchlanishgacha zaryadlangan 6 \mu F sig‘imli kondensator parallel ulandi. Ulanishdan keyin yangi ulangan kondensatorning zaryadi qanchaga o‘zgaradi?

Qoplamalari orasi 0.1 mm qalinlikdagi slyuda qatlami bilan to‘ldirilgan yassi kondensatorning elektr sig‘imi 1 \mu F bo‘lishi uchun qoplamalarning yuzi qanday bo‘lishi kerak? Slyudaning nisbiy dielektrik singdiruvchanligi 7 ga teng. (\varepsilon_0=8.85\cdot10^{-12} \frac{F}{m})

Voltmetr kuchlanish manbaiga ulangan 60 \mu F sig‘imli kondensatorga ulanganida 18 V kuchlanishni ko‘rsatdi. Agar mana shu kondensatorga 30 \mu F sig‘imli boshqa kondensator ketma- ket ulansa, voltmetrning ko‘rsatishi qanday bo‘ladi?