Elektr maydon kuchlanganligi mavzusidan test savollariMuntazam oltiburchakning 1- va 2- uchlariga miqdoran teng +q va -q zarydlar joylashtirilgan. Oltiburchak markazida elektrostatik maydon kuchlanganligi nolga teng bo‘lishi uchun uchinchi -q zaryadni oltiburchakning qaysi uchiga qo‘yish kerak?
ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Parametrlari quyida keltirilgan zaryadlarning A nuqtada hosil qilgan maydon kuchlanganligini aniqlang (V/m). (q_1=3\cdot10^{-9} Kl, q_2=-3\cdot10^{-9} Kl, a=6 sm)

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

q_1=q_3=5\cdot10^{-19} Kl va q_2=q_4=15\cdot10^{-19} Kl bo‘lgan zarralar to‘g‘ri to‘rt burchakning diogonallari uchlariga joylashtirilgan. Uning O markazida elektr maydon kuchlanganligi noldan farqli bo‘lishi uchun to‘g‘ri to‘rt burchak tomonlarining nisbati a/b qanday bo‘lishi kerak?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Rasmda tasvirlangan plastinka zaryadining sirt zichligi 17.7\cdot10^{-9} Kl/sm^2 va unga massasi 1 g bo‘lgan zaryadlangan sharcha osilgan. Sharcha osilgan ip bilan plastinka tekisligi orasidagi burchak 45^\circ bo‘lsa, sharchaning zaryad miqdori qanday bo‘ladi?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

C nuqtada modul bo‘yicha teng bo‘lgan q va -q zaryadlar hosil qilgan maydon kuchlanganligi vektori qanday yo‘nalishga ega?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Ikkita zaryadlangan shar elektr maydonlarining grafik tasviri rasmda keltirilgan. Kuch chiziqlarining yo‘nalishini hisobga olgan holda, zaryadlarning ishorasini aniqlang.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Ishoralari har xil, ammo absolyut qiymatlari bir xil bo‘lgan nuqtaviy q_1 va q_2 zaryadlar elektr maydonlarining natijaviy maydon kuchlanganliklarining A nuqtadagi yo‘nalishi qanday?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Rasmda turli muhitlarda bir nuqtaviy zaryad hosil qilayotgan elektr maydon kuchlanganligining masofaga bog‘liqlik grafiklari tasvirlangan. Muhitlarning nisbiy dielektrik singdiruvchanliklari orasidagi to‘g‘ri munosabatni toping.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Bir jinsli elektr maydondagi elektronga rasmda ko‘rsatilgan yo‘nalishdagi kabi boshlang‘ich tezlik berildi. Uning keyingi harakatini tavsiflang.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Bir xil ishorali, absolyut qiymatlari ham bir xil bo‘lgan q_1 va q_2 nuqtaviy zaryadlar elektr maydonlari natijaviy kuchlanganligining markazdagi K nuqtadagi yo‘nalishi qanday?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

R radiusli halqa q miqdorda zaryadlangan. Halqa o‘qidagi markazidan R masofada joylashgan nuqtada elektr maydon kuchlanganligi qanday?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Kvadrat uchlariga kattaliklari bir xil bo‘lgan nuqtaviy zaryadlar qo‘yilgan. Ularning ishoralari rasmda ko‘rsatilgan. Kvadrat markazida natijaviy maydon kuchlanganligining yo‘nalishi qanday?

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Rasmda ko‘rsatilgan 2 ta nuqtaviy q_1 va q_2 zaryadlar hosil qilayotgan elektr maydon kuchlanganlik vektori A nuqtada qaysi tarafga yo‘nalgan bo‘ladi? (zaryadlarning modullari bir xil).

Rasmda qo‘zg‘almas zaryadlar hosil qilayotgan elektr maydon kuchlanganlik chiziqlari tasvirlangan. Zaryadlarni ishoralariga ko‘ra to‘g‘ri joylashtiring.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Rasmda qo‘zg‘almas zaryadlar hosil qilayotgan elektr maydon kuchlanganlik chiziqlari tasvirlangan. Zaryadlarni ishoralariga ko‘ra to‘g‘ri joylashtiring.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Radiusi r bo‘lgan yarim aylananing 5 ta nuqtasiga rasmda ko‘rsatilgani kabi 5 ta zaryad o‘zaro bir-xil masofada joylashtirildi. O nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligini toping.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Modullari bir xil, ishoralari qarama-qarshi bo‘lgan ikkita nuqtaviy zaryaddan bir xil masofada joylashgan A nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligining yo‘nalishini toping.

ABTSavollar Barcha savollarTasdiqlanmaganRender ErrorsImport qilishVariantlarTestsTrainingsFoydalanuvchilarFoydalanuvchi balansi Balans tarixiTranzaksiyalarKuponlar Guruhlarni boshqarishKuponlarni boshqarishPaketni yaratishAxborot XabarlarOliygohlarMutaxassisliklarTest kodlariFanlarMavzularHududlarTizim HisobotlarAdministratorlarFoydalanuvchi interfeys tarjimalariKonfiguratsiyaZahira nushalariKeshni tozalashCacheSystem Administrator Mening profilimChiqishAsosiySavollarni boshqarishO‘chirishYii FrameworkMaterial Design×undefined

Maydonning bir nuqtasida q=2 nKl zaryadga 400 nN kuch ta’sir qiladi. Shu nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligini toping (V/m).

Bir- biridan 2 sm masofada q_1=0.3 \mu Kl va q_2=-0.4 \mu Kl nuqtaviy zaryadlar joylashgan. Zaryadlarni tutashtiruvchi to‘g‘ri chiziqning o‘rtasidagi nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligini toping.

Zaryadlangan cheksiz tekislikdan 2 m masofadagi 3 nKl zaryadga 3 mN kuch ta’sir qiladi. Tekislikning har 2 sm^2 yuzasiga nechta birlik musbat zaryad to‘g‘ri kelishini toping. (tekislik nisbiy dielektrik singdiruvchanligi 20 bo‘lgan muhitda joylashgan)

Quyidagi fikrlarning qaysi biri o‘rinli?

Radiusi 2.6 sm bo‘lgan sferik sharcha 5 \mu Kl zaryadga ega. Sharcha sirtidan qanday masofada elektr maydon kuchlanganligi 18 MV/m ga teng bo‘ladi?

Musbat zaryadlangan, massali 3 g bo‘lgan metall sharcha ingichka ipga osilgan. Sharchaning zaryadi 20 \mu Kl. Sharcha yuqoriga yo‘nalgan bir jinsli elektr maydoniga kiritilganida ipdagi taranglik kuchi 3 marta kamaydi. Elektr maydon kuchlanganligini toping.

Vakuumda 4 \mu Kl nuqtaviy zaryaddan zaryaddan qanday masofada elektr maydon kuchlanganligi 2250 V/m bo‘ladi?

5 \mu Kl zaryadga elektr maydoni tomonidan 12 mN kuch ta’sir qilmoqda. Maydon kuchlanganligini toping.

Zaryad miqdori +16 nKl va +36 nKl bo‘lgan ikkita zaryad bir- biridan 40 sm masofada joylashgan. Ikkinchi zaryaddan qanday masofada (sm) ular hosil qilayotgan elektr maydon kuchlanganligi nolga teng bo‘ladi?

Ikkita +q va +9q nuqtaviy zaryadlar orasidagi masofa 8 sm. Maydon kuchlanganligi nolga teng bo‘lgan nuqta birinchi zaryaddan qanday masofada joylashgan (sm)?

Cheksiz metall plastinkadan ma’lum masofada joylashgan 2 \mu Kl zaryadga 62 mN kuch ta’sir qilmoqda. Metall plastinkaning elektr maydon kuchlanganligini toping (V/m).

Agar yer sirtidagi elektr maydon kuchlanganligi 130 V/m va Yerning radiusi 6400 km bo‘lsa, yerning zaryadini toping.

Alfa zarracha bir jinsli elektr maydon kuch chiziqlariga qarama-qarshi yo‘nalishda 2\cdot10^7 m/s tezlikda kirdi va 2 m masofa o‘tib to‘xtadi. Elektr maydon kuchlanganligini toping.