Chiziqli tengsizliklar sistemasi mavzusidan test savollariTengsizliklar sistemasi nechta butun yechimga ega?

\begin{cases}3+4x\ge 5 \\2x-3(x-1)>-1\end{cases}

y ning qanday qiymatlarida \frac{2y-1}{3} kasrning qiymati (-1;1) oraliqqa tegishli?

Tengsizliklar sistemasini yeching.

\begin{cases}2x-3(x-5)>10-3x \\x(x+2)-4\le (x-1)^{2}+7 \end{cases}

Tengsizliklar \begin{cases}7x+3\le 9x-1 \\ 20-3x\ge 4x-15
\end{cases} sistemasi butun yechimlarining o‘rta arifmetigini toping.

Tengsizliklar sistemasining eng katta butun yechimini toping.

\begin{cases}-2x<22 \\x+4<8\end{cases}

Tengsizliklar sistemasini yeching.

\begin{cases}x(x+1)+10>(x+1)^{2}+3\\3x-4(x-7)\ge 16-3x\end{cases}

Tengsizliklar sistemasi nechta butun yechimga ega?

\begin{cases}3-4x>5 \\ 2+3(x-1)\le 4x+3\end{cases}

Tengsizliklar sistemasi nechta butun yechimga ega?

\begin{cases}2-3x>1\\5x+1\le 3(x-2)\end{cases}

Tengsizliklar sistemasi butun yechimlarning o‘rta arifmetigini toping.

\begin{cases}5x-2\ge 2x+1 \\2x+3\le 18-3x \end{cases}

Tengsizliklar sistemasining eng kichik butun yechimini toping?

\begin{cases}x+8<12 \\ -3x<15\end{cases}

Tengsizliklar sistemasining barcha butun yechimlari ko‘paytmasini toping.

\begin{cases}-4y<12 \\y+6<6\end{cases}

Tengsizliklar sistemasini yeching.

\begin{cases}4(x-3)-3>8x+1\\2+x(x+3)\le (x+2)^{2}+5\end{cases}

Tengsizliklar sistemasi butun yechimlarning o‘rta arifmetigini toping.

\begin{cases}2x-1\ge 3x-4 \\8x+7>5x+4\end{cases}

Tengsizliklar sistemasining eng katta va eng kichik butun yechimlari yig‘indisini toping.

\begin{cases}-2x>-26 \\ x-3>1 \end{cases}

Tengsizlikning barcha natural yechimlarini toping.

6798:103<54+6x<9156:109

Qo‘sh tengsizlikni yeching.

-3<2-5x<1

Tengsizliklar sistemasi nechta butun yechimga ega?

\begin{cases}\frac{y-5}{4}<\frac{2y+3}{3} \\ \frac{4y+1}{2}<\frac{y-4}{3}\end{cases}

Tengsizliklar sistemasining butun yechimlari yig‘indisini toping?

\begin{cases}x+1<2x-4 \\3x+1<2x+10\end{cases}

Tengsizliklar sistemasining butun yechimlari yig‘indisini toping?

\begin{cases}\frac{x-1}{4}\le \frac{x}{5} \\\frac{x}{3}>\frac{x+4}{7}\end{cases}

Ushbu 1256:314<9x-32\le 2976:96 tengsizlikning barcha natural yechimlarini toping.

Qo‘sh tengsizlikni yeching. -4<2-4x<-2

Tengsizliklar sistemasi nechta butun yechimga ega?

\begin{cases}\frac{y+3}{2}\le \frac{y-5}{3} \\ \frac{y+1}{4}>\frac{y-4}{5}\end{cases}

Ushbu y=\frac{1}{\sqrt{x-5}-\sqrt{9-x}} funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli barcha butun sonlar yig‘indisini toping.

Ushbu y=\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-2}}{\sqrt{x-3}-\sqrt{5-x}} funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli barcha butun sonlar yig‘indisini toping.

Sistemaning eng katta butun va eng kichik butun yechimlari yig‘indisini toping.

\begin{cases}2x-3<17 \\4x+6>8 \end{cases}

Tengsizliklar sistemasining butun yechimlari yig‘indisini toping?

\begin{cases}-x-5<-2x-2 \\-2x+2>3-3x\end{cases}

Tengsizliklar sistemasining butun yechimlari yig‘indisini aniqlang.

\begin{cases}0.4(2x-3)>x-2 \\3x-7\ge x-6\end{cases}

Tengsizliklar sistemasining barcha butun yechimlari yig‘indisini aniqlang.

\begin{cases}{4x-1>x} \\ {x+6>2x+1} \end{cases}

Ushbu \begin{cases}{\frac{3x-2}{4}>\frac{1-5x}{6}} \\ {3x-1\le 3-2x} \end{cases} tengsizliklar sistemasini yeching.

Tengsizliklar sistemasining butun yechimlari yig‘indisini toping.

\begin{cases}\frac{x-1}{2}<\frac{x}{3} \\ \frac{x+1}{2}\ge \frac{x}{5}\end{cases}