Ratsional tenglamalar mavzusidan test savollariTenglamaning ildizlari yig‘indisini toping.

x^{4}-13x^{2}+36=0

Tenglamaning ildizlari yig‘indisini toping.

x^{4}-17x^{2}+16=0

Tenglamaning eng katta va eng kichik ildizlari ayirmasini toping.

x^{4}-10x^{2}+9=0

Tenglamaning eng katta va eng kichik ildizlari ayirmasini toping.

x^{4}-13x^{2}+36=0

Tenglamaning ildizlari yig‘indisini toping.

2x^{4}-7x^{2}+2=0

Ushbu (x^{2}+1)^{4}-3(x^{2}+1)^{2}-4=0 tenglamaning nechta ildizi bor?

Ushbu (x+\frac{1}{x})^{2}-2(x+\frac{1}{x})-3=0 tenglama ildizlari ko‘paytmasini toping.

Tenglamaning haqiqiy ildizlari ko‘paytmasini aniqlang.

y^{4}-2y^{2}-8=0

Tenglamaning barcha ildizlari yig‘indisini toping.

5x^{4}-8x^{2}+1=0

Tenglamaning haqiqiy ildizlar yig‘indisini toping.

x^{6}-65x^{3}=-64

Ifoda nechta ratsional koeffisiyentli ko‘paytuvchilarga ajraladi?

(x^{4}+x^{2}+1)\cdot (x^{4}+x^{2}+2)-12

Tenglamani yeching.

\frac{2x^{2}-5x+3}{(10x-5)(x-1)}=0

b ning qanday qiymatida \frac{7b^{3}}{b^{3}+1} kasrning qiymati \frac{56}{9} ga teng bo‘ladi?

Ushbu \frac{x^{2}+1}{x}+\frac{x}{x^{2}+1}=-2.5 tenglamaning yechimlari quyidagi oraliqlarning qaysi birida joylashgan?

Tenglamani yeching.

\frac{1-\frac{1}{x-1}}{1+\frac{1}{x-1}}=0

Tenglama ildizlarining yig‘indisini toping.

\frac{2}{3-x}+\frac{1}{2}=\frac{6}{x(3-x)}

Tenglamaning ildizlari nechta?

\frac{x^{2}-x-2}{x^{2}+x}=0

Tenglamani yeching.

\frac{2}{x-3}=\frac{x+5}{x^{2}-9}

Tenglamaning yechimlari ko‘paytmasini toping.

(x^{2}+\frac{1}{x^{2}})-4(x+\frac{1}{x})+5=0

Ushbu (x^{2}-2)^{2}=5x^{3}+7x tenglamaning manfiy ildizlari nechta?

Agar \frac{(3\cdot 2^{20}+7\cdot 2^{19})\cdot 52}{(13\cdot 8^{4})^{2}\cdot x}=-1 bo‘lsa, x ni toping.

\frac{26}{5(x+x^{-1})}=1 tenglama ildizlarining ko‘paytmasini toping.

x^{4}-(\sqrt{5}+\sqrt{3})x^{2}+\sqrt{15}=0 tenglama ildizlari sonini toping.

x^{6}-9x^{3}+8=0 tenglamaning haqiqiy ildizlari yig‘indisini toping.

(x+1)(x+2)(x+4)(x+5)=40 (x\in R) tenglamaning ildizlari yig‘indisini toping.

(2x-1)(5x-2)^{2}=100(x^{2}-0.16)(x-0.5) tenglamaning ildizlari yig‘indisini hisoblang.

\frac{1}{x^{2}-3x-3}+\frac{5}{x^{2}-3x+1}=2 tenglamaning ildizlari yig‘indisini toping.

\frac{3x^{2}+8x-3}{x+3}=x^{2}-x+2 tenglamaning ildizlari yig‘indisini toping.

(x+\frac{1}{x})^{2}-4.5(x+\frac{1}{x})+5=0 tenglamaning ildizlari ko‘paytmasini toping.

(x^{2}+x+1)(x^{2}+x+2)=12 tenglamaning haqiqiy ildizlari ko‘paytmasini toping.