Kvadrat tenglamalar mavzusidan test savollariTenglamaning nechta ildizi bor?

3-x=-\frac{4}{x}

Tenglamaning nechta ildizi bor?

\frac{2}{x}=x+2

Tenglamaning nechta ildizi bor?

x+6=-\frac{3}{x}

x^{2}+5x-6=0 kvadrat tenglamaning kichik ildizini katta ildiziga nisbatini toping.

Kvadrat tenglamaning kichik ildizini katta ildiziga nisbatini toping.

x^{2}+5x+6=0

b^{-1}\cdot x^{2}=2x-b tenglik x ning qanday qiymatlarida to‘g‘ri bo‘ladi?

Tenglama ildizlarining o‘rta arifmetigi ularning ko‘paytmasidan qancha kam?

\frac{x^{2}+16}{x}=10

Ushbu 2x^{2}-26x+72=0 tenglama ildizlarining o‘rta proportsiyanalini toping.

Agar a^{2}+6a+9-0 bo‘lsa, a^{3}+3a^{2}-9a-27 ning qiymatini toping.

2x^{2}-3x-2=0 va 2x^{2}-5x+2=0 tenglamalarning umumiy ildizi 5 dan qanch kam?

Tenglamani yeching.

1998x^{2}-2000x+2=0

Agar (3x-1)\cdot (x-2)=0 bo‘lsa, 3x-1 qanday qiymatlarni qabul qilishi mumkin?

Agar (2x+1)\cdot (x-1.5)=0 bo‘lsa, 2x+1 qanday qiymatlarni qabul qiladi?

Agar (x-5)\cdot (\frac{1}{5}x+4)=0 bo‘lsa, \frac{1}{5}x+4 qanday qiymatlar qabul qiladi?

(4x+1)\cdot (x-\frac{1}{4})=0 bo‘lsa, 4x+1 qanday qiymatlar qabul qilishi mumkin?

Ushbu x^{2}-x-2 kvadrat uchhadini chiziqli ko‘paytuvchilarga ajrating.

Kvadrat uchhadini chiziqli ko‘paytuvchilarga ajrating:

x^{2}-3x+2

Kvadrat uchhadini chiziqli ko‘paytuvchilarga ajrating:

x^{2}+x-2

Ushbu x^{2}-13x+36=0 tenglama o‘rta proportsional qiymatini toping.

Ushbu x-6=\frac{13}{x} tenglamaning nechta haqiqiy ildizi bor?

3 va -2 sonlari qaysi tenglamaning ildizlari ekanligini ko‘rsating.

x^{2}-18x+45=0 tenglamaning katta ildizini toping.

Kasrni qisqartiring.

\frac{x^{2}-3x+2}{x^{2}-1}

Kasrni qisqartiring:

\frac{x^{2}-16}{x^{2}-5x+4}

Kasrni qisqartiring:

\frac{y^{2}-3y+2}{y^{2}-1}

Kasrni qisqartiring.

\frac{n^{2}-7n+2}{n^{2}-1}