Frans Kafka mavzusidan test savollariF. Kafka qayerda tug‘ilgan?

“Menda adabiy qiziqishlar yo‘q, men o‘zim adabiyotdan iboratman”- deya aytilgan falsafiy mushohadalar kimga tegishli?

“Butun tuzumni yolg‘on zabt etajak …”

Ushbu parcha Kafkaning qaysi romanidan olingan?

“Adolatli bo‘l! Boshlig‘ingni hurmat qil!” kabi shiorlar Kafkaning qaysi asrida aks etgan?

Kafkaning “Evrilish” hikoyasining bosh qahramonini aniqlang.

Kafkaning qaysi asari qahramoni qirqoyoqqa aylanib qoladi?

F. Kafkaning ilk hikoyasi qanday nomlanadi?

Evrilish hikoyasidagi qirqoyoqqa aylangan baxtsiz yigit hikoya so‘ngida qay tarzda vafot etadi?

F. Kafkaning dastlabki romani qanday nomlangan?

F. Kafkaning so‘nggi romanini ko‘rsating.

F. Kafkaning mashhur essesi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Dunyodagi eng g‘aroyib va tushunarsiz taqdir egasi bo‘lgan F. Kafkaning millati, tug‘ilgan va yashash joyi tili va tayangan madaniy an’analari to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

Savdo korxonasining tirishqoq xizmatchisi, yaqinlariga juda mehribon Grigor Zamza F. Kafkaning qaysi hikoyasi qahramoni?

“Ofitser- jallodlik va yovuzlikdan iborat jazo mashinasini qo‘llashning astoyidil tarafdori. Shunisi g‘alatiki, bu mashina o‘z qurbonlarining tanasiga “Adolatli bo‘l!”, “Boshlig‘ingni hurmat qil” singari shiorlarni o‘yib yozishga mo‘ljallangan …”

Ushbu jumlalar F. Kafkaning qaysi asaridan olingan?

F. Kafkaning qaysi asarining qahramoni – 16 yoshli o‘spirin Karl Rossman hisoblanadi?

F. Kafkaning qaysi asari qahramonining na ismi va na familiyasi bor?

F. Kafkaning 3 yil davomida yaratilgan va uni butun dunyoga tanitgan romanini ko‘rsating.

F. Kafkaning “Jarayon” romani necha bobdan iborat?

“Jarayon” romanining bosh qahramoni qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

F. Kafkaning ijodiy merosiga kim vasiy bo‘lib qolgan?

Kafkaning tugallanmay qolgan romanini aniqlang.