Hisoblashga oid misollar mavzusidan test savollariHisoblang:

\sqrt{23-8\sqrt{7}}+\sqrt{23+8\sqrt{7}}

Yig‘indining qiymatini toping:

\sqrt{11+6\sqrt{2}}+\sqrt{11-6\sqrt{2}}

Ayirmaning qiymatini toping:

\sqrt{9+2\sqrt{20}}-\sqrt{9-2\sqrt{20}}

Yig‘indining qiymatini toping:

\sqrt{7+4\sqrt{3}}+\sqrt{7-4\sqrt{3}}

Hisoblang:

\sqrt{\sqrt{28-16\sqrt{3}}}

Hisoblang:

\sqrt{4-\sqrt{7}}-\sqrt{4+\sqrt{7}}

Hisoblang:

\sqrt{19+8\sqrt{3}}+\sqrt{19-8\sqrt{3}}

Soddalashtiring:

\sqrt{7-4\sqrt{3}}

Hisoblang:

\sqrt{\sqrt{17-12\sqrt{2}}}

Hisoblang:

\sqrt{3-\sqrt{5}}+\sqrt{3+\sqrt{5}}

Hisoblang:

\sqrt{11-6\sqrt{2}}+\sqrt{11+6\sqrt{2}}

Soddalashtiring:

\sqrt{9+4\sqrt{2}}

Hisoblang:

\sqrt{15-4\sqrt{7+4\sqrt{3}}}

Hisoblang:

\sqrt{9-4\sqrt{2}}-\sqrt{9+4\sqrt{2}}

Hisoblang:

\sqrt{3-\sqrt{5}}\cdot (3+\sqrt{5})(\sqrt{10}-\sqrt{2})

Hisoblang:

\sqrt{19-8\sqrt{3}}

Hisoblang:

(\sqrt{3-\sqrt{5}}+\sqrt{3+\sqrt{5}})^{2}\cdot 0.5^{-2}

Soddalashtiring:

\sqrt{13+30\sqrt{2+\sqrt{9+4\sqrt{2}}}}

Hisoblang:

\sqrt{19-8\sqrt{3}}+\sqrt{3}

Hisoblang:

\sqrt{11+6\sqrt{2}}+\sqrt{11-6\sqrt{2}}

Ushbu \sqrt{9+\sqrt{65}}\cdot \sqrt{9-\sqrt{65}} soni 14 dan qanchaga kam?

Qaysi ifodaning qiymati ratsional sondan iborat?

1) (1-\sqrt{2})\cdot (1+\sqrt{2});

2) 1+2\sqrt{7};

3) \frac{0.5}{1-\sqrt{0.5}}-\sqrt{0.5};

4) (1+\sqrt{0.5})^{2}-(1-\sqrt{0.5})^{2};

Agar \sqrt{t^{5}+3}-\sqrt{t^{5}-2}=1 bo‘lsa, \sqrt{t^{5}+3}-\sqrt{t^{5}-2} ning qiymati nechaga teng bo‘ladi?

Hisoblang:

\sqrt{9+\sqrt{77}}\cdot \sqrt{9-\sqrt{77}}

Hisoblang:

\sqrt{11-6\sqrt{2}}

Hisoblang:

\frac{\sqrt{3+2\sqrt{2}}+\sqrt{3-2\sqrt{2}}}{4\sqrt{2}}

Hisoblang:

\sqrt{7+2\sqrt{10}}\cdot \sqrt{7-2\sqrt{10}}

Soddalashtiring:

\sqrt{2+\sqrt{3}}\cdot \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}\cdot \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}\cdot \sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}

Soddalashtiring:

\sqrt{6-2\sqrt{5}}

Soddalashtiring:

\sqrt{21-2\sqrt{21+2\sqrt{19-6\sqrt{2}}}}