Jonatan Svift mavzusidan test savollariJonatan Svift qaysi asari orqali Angliya davlatining tartib qoidalari, urf odatlari ustidan kuladi?

“Gulliverning sayohatlari” asarida Gulliver qaysi mamlakatda tanti, olijanob, ma’rifatparvar odamlarga duch keladi?

“Gulliverning sayohatlari” asarining nechanchi qismi Gulliverning olimlar mamlakati – Leputadagi sayohatlariga bag‘ishlangan?

“Gulliverning sayohatlari” asarida ekipaj tarkibida Gulliver ham bo‘lgan, “Ohu” kemasi qayerdan Ost Indiya tamon yo‘lga chiqadi?

Buyuk ingliz adibi Jonatan Sviftning “Gulliverning sayohatlari” romani necha qismdan iborat va uning birinchi qismi qanday nomlanadi?

Jonatan Sviftning “Gulliverning sayohatlari” romaning asosiy mazmuni nima?

Pint so‘zining ma’nosi nima?

Tuxumni qanday sindirish haqidagi kelishmovchiliklar kimning asarida bayon etilgan?

Jonatan Sviftning hajviy (asarlari) kitoblari nomini aniqlang.

J. Sviftning “Gulliverning sayohatlari” romaninig 3 qismida Gulliver qaysi mamlakatga borib qoladi?

“Men Nottingempshirda tug‘ilganman, u yerda otamning uncha katta bo‘lmagan mulki bor edi…” Ushbu parcha qaysi asardan olingan?

Gulliver ustozi Mister Betsning yordamida kapitan Eybergem Pennell qo‘mondonlik qilayotgan kemaga ishga kiradi. Ushbu kemaning nomini aniqlang.

Gulliver qanday kema bilan Janubiy dengizga jo‘naydi?

“Biz Bristoldan 1699- yil 14- mayda yo‘lga chiqdik…” ushbu so‘zlar qaysi asardan olingan?

Bo‘yi bir yarim fut keladigan minbar kimning asarida uchraydi?

Jahon adabiyotining namoyondalaridan qaysi birining asar qahramoni ustozi Betsning yordamida Eybregem Pennell qo‘mondonlik qilayotgan “Qaldirg‘och” kemasiga xururg bo‘lib ishlagan?

“Kitoblar jangi”, “Bochka cho‘pchagi”, “Movutfurush xatlari” kabi hajviy kitoblar muallifi kim?