Ildizlarga oid formulalarning qo‘llanilishi mavzusidan test savollariSoddalashtiring:

4\sqrt{3\frac{1}{2}}-0.5\sqrt{56}-3\sqrt{1\frac{5}{9}}

Soddalashtiring:

15\sqrt{\frac{3}{5}}-0.5\sqrt{60}-2\sqrt{3\frac{3}{4}}

Hisoblang:

\frac{\sqrt{32}+\sqrt{98}-\sqrt{50}}{\sqrt{72}}

Soddalashtiring:

(\sqrt{7}+\sqrt{2}-1)\cdot (\sqrt{7}+1-\sqrt{2})

Hisoblang:

\sqrt{192}-\sqrt{108}+\frac{\sqrt{243}}{3}

\sqrt{50} qiymatining butun qismini toping.

Soddalashtiring: \frac{1}{3-\sqrt{8}}-2\sqrt{2}+6

Ifodaning qiymatini toping:

\frac{3-\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}+\frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}

Soddalashtiring:

2\sqrt{3}-5-\frac{11}{\sqrt{12}-1}

Ifodaning qiymatini toping:

\frac{4+\sqrt{6}}{4-\sqrt{6}}+\frac{4-\sqrt{6}}{4+\sqrt{6}}

Ifodaning qiymatini toping:

\frac{3+\sqrt{7}}{3-\sqrt{7}}-\frac{3-\sqrt{7}}{3+\sqrt{7}}

Ifodani soddalashtiring:

\frac{19}{\sqrt{20}-1}-2\sqrt{5}+3

Ifodaning qiymatini toping:

\frac{4-\sqrt{2}}{4+\sqrt{2}}-\frac{4+\sqrt{2}}{4-\sqrt{2}}

Soddalashtiring:

\frac{19}{\sqrt{20}+1}+6-2\sqrt{5}

Hisoblang:

\frac{1}{2+\sqrt{3}}+\frac{2}{\sqrt{3}-1}

Soddalashtiring:

\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-2}-\frac{10}{\sqrt{5}}

Ifodaning qiymatini toping:

\frac{1}{2+\sqrt{3}}+\frac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}-\frac{1}{2+\sqrt{5}}

Soddalashtiring:

(\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\frac{1}{2+\sqrt{3}})\cdot (2+\sqrt{2})

Soddalashtiring:

4\sqrt{7\frac{1}{2}}-\frac{2\sqrt{10}}{2\sqrt{3}-\sqrt{10}}

Kasrning maxrajini irratsionalidan qutqaring:

\frac{1}{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}

Amallarni bajaring:

\frac{9}{5-\sqrt{7}}+\frac{22}{7+\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}

O‘zaro teskari sonlarni aniqlang.

1) \frac{\sqrt{7}}{2} va \frac{2\sqrt{7}}{7}

2) \sqrt{6}-\sqrt{5 } va \sqrt{6}+\sqrt{5 }

3) \frac{2\sqrt{5}}{9} va \frac{9\sqrt{5}}{10}

4) \sqrt{3}-1 va \sqrt{3}+1

O‘zaro teskari sonlarni aniqlang.

1) \frac{\sqrt{5}}{3} va \frac{3\sqrt{5}}{5}

2) 3-\sqrt{2 } va 3+\sqrt{2 }

3) \frac{2\sqrt{3}}{5} va \frac{5\sqrt{3}}{6}

4) \sqrt{2}+1 va \sqrt{2}-1

Ushbu \sqrt{45\cdot 10\cdot 18} va \sqrt{21\cdot 56\cdot 6} sonlarning eng katta umumiy bo‘luvchisini toping.

Kasrning maxrajini irratsionalikdan qutqaring:

\frac{3\sqrt{5}-2\sqrt{2}}{2\sqrt{5}-3\sqrt{2}}

Hisoblang:

(\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{\sqrt{2-\sqrt{3}}}+\frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{\sqrt{2+\sqrt{3}}})^{2}

Soddalashtiring:

4+5\sqrt{2}+\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}-\sqrt{6}}

Ushbu (\sqrt{0.2}-\sqrt{0.8}+\sqrt{1.8}+\sqrt{3.2}):\frac{1}{5^{\frac{1}{2}}}-2 ifodaning qiymatini toping.

Ushbu (\sqrt{18}+\sqrt{72}-\sqrt{12})\cdot (\sqrt{18}+\sqrt{72}+\sqrt{12}) ifodaning qiymatini hisoblang.

3\sqrt{\frac{1}{5}}+\frac{1}{2}\sqrt{20}+\sqrt{\frac{4}{5}} ni soddalashtiring.