Bo‘linish belgilari mavzusidan test savollari3, 6, 7 va 9 raqamlaridan ularni takrorlamasdan mumkin bo‘lgan barcha 4 xonali sonlar tuzilgan. Bu sonlar ichida nechtasi 4 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

Agar m\in N bo‘lsa, quyidagi keltirilganlardan qaysi biri doimo juft bo‘ladi?

Quyidagi ko‘paytmalardan qaysi biri 45 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

246*013579 soni 9 ga bo‘linishi uchun yulduzchaning o‘rniga qanday raqam qo‘yilishi kerak?

n ning qanday eng kichik natural qiymatida 2^{n}+1 soni 33 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

Natural sonlarga nisbatan quyidagi mulohazalarning qaysi biri noto‘g‘ri?

4*10 yozuvdagi yulduzchani shunday raqam bilan almashtiringki, hosil bo‘lgan son 45 ga qoldiqsiz bo‘linsin.

752 sonining o‘ng tomoniga qanday raqam yozilsa, hosil bo‘lgan son 36 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

3p-3\in N ga tegishli son 1; 2; 3; 6; 9 va 18 ga qoldiqsiz bo‘linadi. p ning eng kichik natural qiymatini toping.

821 ga qanday eng kichik musbat sonni qo‘shganda, yig‘indi 6 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

Quyidagi sonlardan qaysi biri 12 ga qoldiqsiz bo‘linmaydi?

Berilgan p=1018978560, q=8976119441 va r=987610734 sonlardan qaysilari 16 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

Quyidagi sonlardan qaysi biri 15 ga qoldiqsiz bo‘linmaydi?

Natural sonlar uchun quyidagi mulohazalardan qaysi biri noto‘g‘ri?

Quyidagi sonlardan qaysilari 6 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

x=123386, y=402108, z=2,61 10^{5}

Quyidagi sonlardan qaysilari 18 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

x=10842, y=5,49\cdot 10^{4}, z=306198

x=30112, y=3,3 10^{5} va z=102588 sonlardan qaysilari 12 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

Berilgan sonlardan qaysilari 15 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

x=220350, y=3,21 10^{6}, z=1024145.

30 dan kichik tub sonlar nechta?

Quyidagi sonli ketma‐ketliklardan qaysilari tub sonlardan iborat?

1)0;3;5;7;11;

2)1;3;5;7;13;

3)3;5;7; 9;11;

4)2;3;5;7;17;

5)3;5;17;19;381

Agar a toq son bo‘lsa, quyidagi sonlardan qaysi biri albatta toq son bo‘ladi?

x raqamining qanday eng katta qiymatida (147+\overline{3x2}) son 3 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

Berilgan p=10189144, q=396715256 va r=78901644 sonlardan qaysilari 8 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

x raqamining qanday eng kichik qiymatida (147+\overline{3x2}) son 3 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

n raqamining qanday qiymatlarida 7851n soni 9 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

41582637 quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo‘linadi?

n raqamining qanday qiymatlarida 6134n soni 3 ga qoldiqsiz bo‘linadi?

17827516 quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo‘linadi?