Said Ahmad mavzusidan test savollari“Ishqiboz” nomli hajviy hikoyasi o‘n olti yoshlarida “Mushtum” jurnalida chop etilgan adib kim edi?

Said Ahmadning “Qoplon” hikoyasi qahramonlari to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

Said Ahmadning Qoplon hikoyasi qanday asarlar sirasiga kiradi?

Toshkent shahrining “Samarqand darboza” mahallasida tavallud topgan adibni aniqlang.

Said Ahmad pyesalari berilgan qatorni toping.

“Qadrdon dalalar”, “Hukm” qissalari muallifini aniqlang.

“Tortiq” nomli dastlabki hikoyalar to‘plamini xalqqa qaysi adib tortiq qilgan?

Said Ahmadning ilk hikkoyalar to‘plami qanday nomlanadi?

Said Ahmadning “Tortiq” hikoyalar to‘plami qachon nashr etilgan?

Kimlarning ta’siri Said Ahmadning ijodiy foliyati uchun ulkan mahorat maktabi bo‘ldi?

Said Ahmadning tanlangan asarlari necha jilddan iborat?

Said Ahmadning istiqlol yillarida yaratilgan hajviy to‘plamini belgilang.

Said Ahmadning istiqlol yillarida yaratilgan kitoblarini belgilang.

Said Ahmadning 1988- yilda yaratilgan nasriy asarni belgilang.

Said Ahmadning qaysi asari qizil imperiyaning rang- barang nayranglari tufayli hayoti fojeali kechgan kishilar taqdiri bayon qilinadi?

Said Ahmadning xalqimiz ikkinchi jahon urushigacha, urush davri va urushdan so‘ngi yillaridagi qismati aks etgan romanni aniqlang.

“Qochoq” deb nomlanuvchi parcha “Ufq” romaning qaysi kitobida mavjud?

Kim Said Ahmadning qaysi asariga “odamga quvvat beradigan umid, uning boshini toshdan qiladiga haqiqiy hayot manzarasidir” deb yuksak baho beradi?

Qaysi ustoz adib Said Ahmadning “Ufq” romanidagi mahoratini “haqiqiy hayot manzarasi” deb ta’riflaydi?

“Ufq” romaning qahramoni Tursunboy romanda qanday tasvirlanadi?

“Bitta- yu bitta bolasi qochoq bo‘lib o‘tirsa- ya. Voy, mening bolam shunaqa qilsa, shartta kallasini uzib tashlardim”.

Ushbu parcha qaysi asardan olingan?

“Ufq” romanida Tursunboy qamish kapa oldida qay holda tasvirlanadi?

“Ufq” romanining qaysi qahramonlarida milliylik qiyofasi aks etadi?

“Ufq” romanida Tursunboyni kim “Xoin! Qochoq! Nomard!” deb lan’atlaydi?

“Bu xilda yashab bo‘lmaydi, endi bas! Tursunboyni insofga keltirish kerak. Egilgan boshni qilich kesmaydi”.

Ushbu gap qaysi shaxs tamonidan aytilgan?