Pirimqul Qodirov mavzusidan test savollariP. Qodirov qissalari sanalgan qatorni toping.

P. Qodirov romanlari to‘g‘ri sanalgan qatorni toping.

P. Qodirovning qaysi romanlari paxtakorlar hayoti qalamga olinadi?

P. Qodirovning “Uch ildiz” romanida qanday soha kishilarining hayoti aks ettiriladi?

P. Qodirovning qaysi romanida neft konlari izlovchilarning hayoti tasvirlangan?

Quyidagi adiblardan qaysi biri tarixiy romani uchun sho‘ro davrida tarixga to‘g‘ri yondashuvni bilmaslikda, zolim podsholarni ukug‘lashda, o‘tmishni ideallashtirishda ayblangan?

“Qismat” romani kimning qalamiga mansub?

K. Fedinning “Ilk sevinchlar” qissasini o‘zbek tiliga tarjima qilgan ijodkorni aniqlang.

“Kayf” hikoyasi muallifini ko‘rsating.

P. Qodirovning “Avlodlar davoni” romani avvalida 15 yoshida deb ko‘rsatilgan Hamidabonu asar yakunida necha yoshda ko‘rsatiladi?

E. Vohidovning “Kelajakka maktub” asari qaysi tarixiy shaxsga bag‘ishlangan?

P. Qodirov aspirantura kursini qaysi shaharda tamomlagan?

P. Qodirovning erk va qadr- qimmat, shu bilan birga oila, muhabbat masalalari yoritilgan qissasini belgilang.

“Ona lochin vidosi” asarida kimning obrazi keng va atroflicha gavdalantiriladi?

P. Qodirovning qaysi asarida oddiy qishloq hayoti tasvirlangan?

“Qora ko‘zlar” romani qaysi soha muammolariga bag‘ishlangan?

P. Qodirovning shaxsga sig‘inish illatlarini fosh etgan asarini ko‘rsating.

P. Qodirov qaysi asarida Yolqin Otajonov timsolida paxtachilikning butun mashaqqatini tasvirlaydi?

P. Qodirov kimni o‘ziga ustoz deb bilgan?

Tolstoyning “Kazaklar”, K. Fedenning “Ilk sevinchlar” asarini kim o‘zbekchaga o‘girgan?

P. Qodirov X. Deryayevning qaysi romanini o‘zbek tiliga o‘girgan?

P. Qodirov kimning ijodi yuzasidan dissertatsiya yoqlagan va fan nomzodi bo‘lgan?

P. Qodirov adabiyotimizni rivojlantirishdagi katta xizmatlari uchun qanday unvonga sazovor bo‘ldi?

P. Qodirovning hikoyalari berilgan qatorni belgilang.

P. Qodirovning qaysi hikoyasi 1967- yilda yozilib, uning boyitilgan, qayta ishlangan nusxasi 1973- yilda chop etilgan?

P. Qodirovning qaysi hikoyasi asosida 1997- yilda videofilm ishlangan?

P. Qodirovning “Qadrim” asari qaysi janrda yozilgan?

P. Qodirovning qissalari berilgan qatorni aniqlang.

Iskandar va Zulayho P. Qodirovning qaysi asari qahramonlari?

“Erk” qissasidagi yetakchi obrazlarni aniqlang.