Xudoyberdi To‘xtaboyev mavzusidan test savollariQaysi adib tarjimai holida “Ruhi pok bo‘lgan, tarbiyaga quloq soladigan, bolalar dunyosida ishlasam qanday bo‘lar ekan”, - deb o‘ylay boshladim va qaror ham qabul qildim, bolalar, o‘smirlar dunyosiga paqqos o‘tib ketdim, deb ta’kidlaydi?

Qaysi qatorda Xudoyberdi To‘xtaboyevning bolalarga bag‘ishlangan qissasi berilgan?

Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Sariq devni minib” asarida Hoshimjon sehrli qalpoqcha haqida kimdan eshitadi?

Xudoyberdi To‘xtaboyevning qaysi asari ko‘pgina jahon tillariga- jami 24 tilga tarjima qilingan va buyuk bolalar yozuvchisi Janni Rodari tahsiniga sazovar bo‘lgan?

Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Sariq devni minib” asarida Hoshimjon qalpoqchaning sehriga to‘liq amin bo‘lgach, uning sehrli kuchini dastlab nima maqsadda ishlatadi?

Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Sariq devni minib” asaridagi “bolangni jin urgan”, “otaginam sizga dev hamla qilgan”,- deb odamlarni aldagan va dorixonada sotiladigan oddiy dorilarni “Xudoi taolo ato qilgan noyob dorilar”- deb pullagan persanajni aniqlang.

Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Sariq devni minib” asarida Hoshimjon qaysi cho‘lning o‘zlashtirilayotgan paytiga duch kelib qoladi?

“Sariq devni minib” asarida Hoshimjonning qishlog‘idagi bo‘lar- bo‘lmasga ham baqiradigan savodsiz agranom kim edi?

Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Sariq devni minib” asaridagi qaysi qahramoni jinday quv, ayyor, bir qadar lofchi bo‘lsa- da, aslida sofdil, ko‘ngli beg‘araz inson sifatida tasvirlanadi?

“Sariq devni minib” asarida Hoshimjon kimning yordami bilan agranom bo‘ladi?

Qalami o‘tkir jurnalist, jamiyatdagi illatlarni fosh etuvchi 300 dan ortiq feleton yozgan, bola va o‘smir ruhidagi go‘zallikni himoyalashga e’tibor beruvchi adib…

“Sariq devni minib” asarining ikkinchi bobi qanday nomlanadi?

O‘sha kuni ikkovimiz uning “Villis”iga o‘tirib, dala aylandik, “Sariq devni minib” asaridagi Hoshimjonning hamrohi qaysi qatordab to‘g‘ri berilgan?