G‘afur G‘ulom mavzusidan test savollari“Shum bola” qisasidagi Sariboyni laqqillatish sujetida shum bola yolg‘onlarini qaysi yolg‘oni bilan boshlaydi?

Quyidagi badiiy tasvir vositalari G‘afur G‘ulomning qaysi asarida uchraydi?

“To‘ti patlarining rang- barangligi Oysha chevarning qutisidagi ipaklarday tovlanar edi”;

“It quvlagan tulkiday Omon menga ergashdi”;

“Orqamdan o‘lik quvlab kelayotgandek orqamga qayrilib boqar edim”;

“Har ikkovimizning yuragimiz dard tekkan terak yaprog‘iday qaltirab to‘ribdi”.

“Shum bola” qisasidagi “Sariboyni laqqillatish sujetida” Sariboy shum bolaning qaysi yolg‘onini eshitib xushidan ketib yiqiladi?

1936- yilda yaratilib, 60- yillarda mukammal holga kelgan, ko‘plab xorijiy tillarga tarjima qilingan asar va muallifini aniqlang.

Tong azonda turib, o‘tov egalari, er- xotin bilan xayrlashib, … 

Qorajon qayerga otlanadi?

Shum bolaning yoshi ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

G‘. G‘ulomning “Shum bola” qissasida o‘lgudek injiq, ziqna, ezma Sariboyni mot qoldirgan aslida Shum bola emas, balki …

E, o‘g‘lim jonginang salomat bo‘lsin,

O‘z bog‘ing, o‘z mevang danagin saqla.

Shu meros bog‘ingni, o‘z qo‘lingga ol,

Menga topshirilgan merosiy haq- la.

Ushbu misralar G‘afur G‘ulomning qaysi asaridan olingan?

Shuhratparastlikka intilib ibodatxonani yoqib yuborgan xudbin Gerostrat kimning she’rida qoralanadi?

G‘. G‘ulom qaysi gazetalarda muxbir bo‘lib ishlagan?

Ijodini she’r yozish bilan boshlagan, lekin el- yurtga dastlab felyetonchi, publitsist, hajviy hikoyanavis sifatida tanilgan adibni aniqlang.

“U yarim telba edi. Hissiyot agar muhit bo‘lsa, u shu muhitning to‘lqiniga asir bo‘lgan bir cho‘loq chumoli…”

Berilgan ta’rif qaysi asar qahramoniga tegishli?

G‘. G‘ulomning qissalari berilgan qatorni belgilang.

Daraxshon yulduzlar sari o‘kirgan

Bo‘ynida zanjir- u, qalbi ozod she’r.

Ushbu misralar kimning qaysi she’ridan olingan?

Xuddi shu tarixingni,Shu yering, quyoshingni,

Biliming do‘stligingni,Ko‘rolmaydi kapital.

Bechora negrlarday,Yerga tiqib boshingni,

Qullik kishanlarida,Qilmoq bo‘ladi ma’tal.

G‘. G‘ulom ushbu misralar orqali qanday g‘oyani ilgari surgan?

G‘. G‘ulomning hikoyalar to‘plami berilgan qatorni belgilang.

G‘. G‘ulomning o‘nlab felyetonlari, ocherklari, publitsistik maqolalari qaysi jurnalda muntazam nashr qilinib turgan?

“Shum bola” qissasida Qorajon kimni bo‘lis deb ataydi?

G‘. G‘ulomning hikoyalari berilgan qatorni aniqlang.

Mehriniso obrazi kimning qaysi asarida uchraydi?

“Yodgor” qissasidagi bosh obrazlar berilgan qatorni toping.

“Yodgor” qissasida “qog‘ozdagi qantdek qiz” deb ta’rif berilgan qahramonni ko‘rsating.