Ko‘phadlarni ko‘paytuvchilarga ajratish mavzusidan test savollariKo‘phadni ko‘paytuvchilarga ajrating:

2a^{2}b-3a+10ab^{2}-15b

Ushbu 2n^{2}-3an-10n+15a ko‘phadni ko‘paytuvchilarga ajrating.

Ko‘paytuvchilarga ajrating:

b^{2}+ab-2a^{2}-b+a

4y(5x-y)-(5x-2)(5x+2) ning eng katta qiymatini toping.

Ko‘paytuvchilarga ajrating:

1-(2x-3)^{2}

Ko‘paytuvchilarga ajrating:

(x^{2}+1)^{2}-4x^{2}

Ushbu 9-(2c-1)^{2} ifodani ko‘paytuvchilarga ajrating.

Ko‘paytuvchilarga ajrating:

(a^{2}+4)^{2}-16a^{2}

Ko‘paytuvchilarga ajrating:

(x^{2}+9)^{2}-36x^{2}

Ifodani ko‘paytuvchilarga ajrating:

1-(8a-3)^{2}

Ifodani eng kichik qiymatini toping:

p^{2}-16pq+64q^{2}+12

Ifodaning eng kichik qiymatini toping:

(2a-1)(2a+1)+3b(3b-4a)

Ifodani ko‘paytuvchilarga ajrating:

(a+b+2)\cdot (a+b)-(a-b)^{2}+1

Ko‘paytuvchilarga ajrating:

a^{5}+a^{4}-2a^{3}-2a^{2}+a+1

Ko‘paytuvchilarga ajrating:

(a^{2}+16)^{2}-64a^{2}

Ushbu b^{7}x-bx^{7} ifodani ko‘pi bilan nechta ko‘paytuvchiga ajratish mumkin?

Ko‘paytuvchilarga ajrating:

x^{4}+x^{2}+1

Ushbu x^{12}-1 ifodani ko‘paytuvchilarga ajratganda, nechta ratsional ko‘paytuvchilardan iborat bo‘ladi?

Ko‘paytuvchilarga ajrating:

a^{3}+9a^{2}+27a+19

Ko‘phadni ko‘paytuvchilarga ajrating:

(x-y)^{3}-(z-y)^{3}+(z-x)^{3}

Ushbu (a+b)(a+b+2)-(a-b)(a-b-2) ni ko‘paytuvchilarga ajrating.

Agar m-n ratsional son, mn, m va n lar esa irratsional sonlar bo‘lsa, quyidagilardan qaysi biri ratsional son bo‘ladi?

x^{3}-3x^{2}-4x+12 ko‘phad quyidagilarning qaysi biriga bo‘linmaydi?

7^{6}-27 soni quyidagilarning qaysi biriga qoldiqsiz bo‘linadi?

7^{6}+27 soni quyidagilarning qaysi biriga qoldiqsiz bo‘linadi?

(a+b+c)(ab+bc+ac)-abc ni ko‘paytma shaklida yozing.