Jahon Otin Uvaysiy mavzusidan test savollariUvaysiy g‘azalidagi “Vujudim dardga to‘ldi, emdi darmonimni sog‘indim” misrasidan anglashiladigan ma’noni belgilang.

Shoiraning kecha- yu kunduz o‘g‘iining nomini takrorlab, uni o‘ylab yurishi qaysi ifodada aks etgan?

Uvaysiy g‘azallaridan tashqari yana qaysi she’riy janrda shuhrat qozongan?

Uvaysiy jahondin o‘tdi, murodig‘a yetmadi,

To‘ymoqqa rasm yo‘qdur qorin suygan oshga.

Uvaysiy ushbu baytida qanday she’riy san’at qo‘llangan?

Uvaysiyning o‘g‘li qanday taxallus bilan ijod qilgan?

Uvaysiyning devoni qachon, qanday nom bilan nashr qilingan?

Uvaysiyning qizi Quyoshxon qanday taxallus bilan ijod qilgan?

Uvaysiy qalamiga mansub dostonlarni aniqlang?

Sharq she’riyatida shahidlar qoni to‘kilgan mo‘tabar joy qanday atalgan?

O‘zbek she’riyatiga ayolning gulday nozik qalb tebranishlarini olib kirgan shoirani aniqlang?

Qaysi shoira she’riyatida boshiga salla o‘ragan yigit timsoli aks etgan?

Chiston so‘zining ma’nosi nima qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Qaysi shoiraning otasi “Hofiz bobo” nomi bilan o‘zbekcha va fors- tojikcha g‘azallar yozgan?