Nodira mavzusidan test savollariSiyodat xonadoni, shohi Bobur nasli pokimen,

Xudoyo, rahmat ayla barcha ajdodi izomimni.

Bayt muallifi qaysi javobda berilgan?

Kim Nodiraning asarlariga ayrim she’rlarini nazira (o‘xshatma) tarzida yozgan?

Nodira ota- onasining kelib chiqishi, nasl- nasabi qaysi buyuk kishiga borib taqaladi?

Nodiraning nisbatan to‘la deb hisoblangan turkiy devonida nechta g‘azal bor?

Nodira o‘zining forsiy asarlariga qanday taxallus tanlagan?

XIX asrning birinchi yarmida Nodira Lutfiyning qaysi g‘azaliga o‘xshatma yozgan?

“Muhabbatsiz kishi odam emasdur,

Gar odamsan, muhabbat ixtiyor et”.

Ushbu misralarning muallifi bu yerda nimani nazarga tutayapti?

Lutfiyning “Bu ko‘nguldur, bu ko‘ngul” g‘azaliga kim o‘xshatma yozgan?

“Muhabbatsiz kishi odam emasdur,

Gar odamsan, muhabbat ixtiyor et”.

Deya ta’kidlagan adibni aniqlang.

Kim zamonaviy o‘zbek adabiyotida ham didaktik ruhdagi asar yaratdi?

“Musammat”ning lug‘aviy jihatdan ma’nosi berilgan qatorni toping.

O‘zbek mumtoz adabiyotida to‘qqiz misradan iborat she’riy san’at nima deb ataladi?

Ul zamon erdi bu nuqsonlar menga auni kamol …

Ushbu misrada qanday badiiy san’at qo‘llangan?

Nodiraning “Firoqnoma” muashsharining oxirgi - o‘ninchi bandi nima bilan boshlanadi?

Nodira “Firoqnoma” asariga qanday taxallus tanlagan?

Tasavvufiy adabiyotda nima ishqning komil bo‘lganligiga ishora hisoblanadi?

Nodiraning “Firoqnoma” asari hozirgi o‘zbek adabiyotida kimning qaysi she’ri o‘rtasida bog‘liqlik bor?

Nodiraning qaysi g‘azalida bir yo‘la ham Amir Umarxon, ham Yaratganga ishora borligini sezish qiyin emas?

“Uzlat”, “Mahjur” taxalluslari bilan ijod qilga ijodkorni aniqlang.

“Kel, dahrni imtihon etib ket” radifli g‘azal muallifi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Nodirabegimning “Ayru”, “Talh”, “Dud” radifli gazallarining g‘oyasini aniqlang.

Nodirabegimning asarlari haqida ilmiy tadqiqot ishlari qachondan boshlab o‘rganila boshlandi?

“Haft gulshan” dostoni kimning qalamiga mansub?

“Haft gulshan” dostoni kimga bag‘ishlangan?

Kim Nodiraga jahon mamlakatlarining Bilqisi deb ta’rif beradi?

Yig‘ilibon har tarafdin necha xotun,

Barisi lazi donish ichra otin.

Bari Zebunisodek erdi shoir,

Bari Maryam kabi zuhd ichra mohir.

Ushbu misralar muallifini aniqlang.

Nodira she’riyatining bosh mavzusini nimalar tashkil qiladi?

Nodira ijodida uchraydigan “talx” so‘zining lug‘aviy ma’nosini aniqlang.

Nodira g‘azallaridagi odamiylikning asosiy o‘lchovi nima hisoblanadi?

Huri bu sifat kelur oz,

Hurshid kabi jahonda mumtoz.

Olam aro baski, hukmrondur,

Bilqisi mamoliki jahondur.

Ushbu bayt Nodira qaysi zamondoshi qalamiga mansub.