Amiriy mavzusidan test savollari“Qo‘qon adabiy muhiti” deb ataladigan estetik hodisaning asoschisi, Qo‘qon xoni, iqtidorli shoir va davlat arbob qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Amiriyning ustozi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Umarxon Andijon viloyatidagi qaysi shaharga asos solgan?

Umarxon qanday taxallus bilan ijod qilgan?

Navoiyning 25 g‘azaliga taxmis bog‘lagan shoirni aniqlang.

Amiriyning qaysi g‘azali mashhur “Chorzarb” kuyiga solinib, qo‘shiq qilib kuylangan?

“Bel- u og‘zi xayolin mug‘tanim bo‘lmaysan ey ko‘ngil,

Na kim yo‘qdir anda shukr ayla, yo‘q- u boringni kuydirma.”

Ushbu baytda Amiriy qanday she’riy san’at qo‘llaganini aniqlang.

“Lab uyur takallumg‘a zulfini parishon qil” deb boshlanuvchi g‘azal muallifini aniqlang?

O‘zbek adabiyoti tarixidagi “Qo‘qon adabiy muhiti” asoschisini aniqlang.

Umarbekka, ham adabiy maslahat, ham siyosiy bilim bergan ustozi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Xon taxallusi bilan ijod qilgan adibni aniqlang.

Qoshingg‘a teguzmagil qalamni,

Bu xat bila buzmagil raqamni.

Ushbu bayt muallifini aniqlang.