Shermuhammad Munis mavzusidan test savollariMunis qaysi hukmdor davrida bosh miroblik lavozimini egallagan?

Munisning pedagogikaga oid risolasini ko‘rsating.

Munisning tarixiy asarini belgilang?

Munis qaysi asarni o‘zbek tiliga tarjima qilgan?

Munis qaysi janrda sermahsul ijod qilgan?

Munisning qaysi g‘azalida shoirning shukronasi, ko‘tarinki kayfiyati, farahbaxsh holati ifodalangan?

Munis qaysi hukmdorlarga bag‘ishlab qasida bitgan?

Munis so‘zining ma’nosini aniqlang.

Xorazmda yashab ijod etgan taniqli shoir, mohir tarixchi, epchil siyosatchi, tarjimonni ko‘rsating.

Qaysi laylivash parining Majnuni bor men telbadek,

Qaysi Majnunning meningdek bir pari ruxsori bor.

Ushbu baytda qanday san’at qo‘llangan?

Do‘stlar, mensiz dame ohangi ishrat qilmangiz

Siz ichib sahbo, meni xunxori hasrat qilmangiz.

Ushbu baytdagi “sahbo” so‘zining ma’nosini aniqlang.