Atoiy mavzusidan test savollariAtoyi g‘azallarining asosiy mavzusi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

“Tamanno qilg‘ali la’lingni ko‘nglum, kishi bilmas onikim qoldi qanda” bayti orqali anglashiladigan ma’noni toping.

G‘azallarda ishi zulmkorlik, sitamgarlik sifatida ta’riflanadigan obraz qaysi?

Navoiy Atoyi ijodiga, o‘zining qaysi asarida yuksak baho bergan?

Atoyi o‘z ijodida ko‘proq qanday tasvirlar yaratgan?

Atoyi qaysi she’rida yor ma’shuqasi uchun kipriklarini supurgi, yuzini hokondoz qilishga tayyor oshiq obrazini beradi?

Jamoling vasfini qildim chamanda,

Qizordi gul uyattin anjumanda.

Atoyi g‘azalining ushbu matlasida qanday she’riy san’at qo‘llangan?

“Husn”ni “Mushaf” (“Qur’on”)ga “meng” (xol)ni oyatga o‘xshatib, yor go‘zalligini tasvirlashdan maqsad Alloh ekanligiga ishora qilgan adib nomi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Navoiy kimni “turkona aytur edi” deb ta’riflagan?

Chiqish she’riyatida zulf nimaga o‘xshatilgan?

“Husn”ni “Mushaf” (“Qur’on”)ga “meng” (xol)ni oyatga o‘xshatib, yor go‘zalligini tasvirlashdan maqsad Alloh ekanligiga ishora qilgan adib nomi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Chiqish she’riyatida ko‘z nimaga tashbeh qilingan?

Kim o‘z g‘azalida qizning go‘zalligi, tiniqligi, pokizaligi shunchalikki, u qo‘lini suvda yuvib tozalamaydi, balki qo‘lini yuvib suvni poklaydi deb aytadi?

Navoiy kimni “turkona aytur edi” deb ta’riflagan?

O‘z g‘azalida “suv qizi”, ya’ni suv parisining “goh- goh ko‘zga ko‘rinishga” imon keltirgan shoir . .

Ul ilikkim suvdin oriqdur, yumas oni suvda,

Balki suvni pok bo‘lsin deb iligi birla yur.

Ushbu misra kimning g‘azalidan olingan?

Mumtoz she’riyatimizga alohida olingan inson ruhiyati tasvirini kirita bilgan shoirimiz qaysi qatorda berilgan?

Ey mus’hafi husnimg‘a menging nuqtayi oyat,

Islom eliga bo‘ldi yuzing nuri hidoyat.

Baytda yor yuzi nimaga o‘xshatilgan?

Uzun sochingdin uzmasmen ko‘ngilni,

Oyog‘ing qanda bo‘lsa, boshim anda.

Baytda qanday she’riy san’atdan foydalangan?

Ma’lumki Atoyi she’rlari ishq- muhabbat haqida. Shoir yorning ta’rifini nimalar orqali tavsif etadi?