Boborahim Mashrab mavzusidan test savollariMashrab hayotiga oid so‘ngi ma’lumotlar bizgacha qaysi asar orqali yetib kelgan?

Boborahim Mashrabning “Mabdai nur” asari qanday tusdagi asarlar sirasiga kiradi?

Arz so‘zining ma’nosi qaysi qatorda to‘g‘ti berilgan?

Boborahim Mashrab hayoti haqida malumot beruvchi asar hisoblangan “Qissai Mashrab”da keltirilishicha, u bolaligidanoq qanday tabiatga ega bo‘lgan?

Boborahim Mashrab o‘spirinligida qayerda go‘riston bo‘lsa o‘sha joyni ziyorat qilib odamlarning suyaklarini ko‘rib qanday so‘zlarni aytib yig‘lab yurar edi?

Boborahim Mashrabdagi g‘amginlik “Xamsa” dostoning qaysi qahramonlari g‘amginligiga o‘xshab ketadi?

Boborahim Mashrabning nisbatan mukammal she’riy to‘plamini nashr etilishida qaysi adabiyot jonkuyarining xizmati beqiyos hisoblanadi?

Boborahim Mashrabning 1990- yilda nashr etilgan “Mehribonim qaydasan” nomli she’riy to‘plamida qaysi janrdagi she’rlar jamlangan?

1. g‘azal; 2. tuyuq; 3. mustazod; 4. qit’a;

5. marabba; 6. qasida; 7. muxammas; 8. muashshar

Yaratganni xohish- irodasini, hikmatini, jamolini, qudratini bilishga anglashga yo‘naltirilgan ilm nomi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Boborahim Mashrab insonga uning moddiy mavqeyidan kelib chiqib emas, balki qaysi fazilatidan kelib chiqib yondashadi?

Qaysi ijodkor ko‘ngildagi ishq olovi qanday bo‘lsa shundayligicha she’rga ag‘daradi?

Qaysi muallif ishqi ilohiyni ramziy shariat doirasidan uzoqlashmagan holda aks ettiradi?

Lomakonlik faqat kimga xos….

Fashu dastor so‘zining ma’nosi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Mashrab asarlarida qo‘llanilgan nayiston so‘zining ma’nosini aniqlang.

Taqi so‘zi Mashrab g‘azallarida qanday ma’no kasb etadi?

Shoh Mashrab iydgohga keldilar. Ushbu jumladagi iydgoh so‘zining ma’nosi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

“Qissai Mashrab”da Mashrabdan Xo‘ja Hofiz Sheroziy gazallaridan o‘qishini so‘ragan zot qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

“Qissai Mashrab”da aytilishicha Mashrab Ofoqxo‘ja xonadonida necha yil o‘tin, suv tashiydi va qancha vaqt ostonada yotadi?

Arabchada “ichimlik ichiladigan joy” va “fe’l, xulq, odat, tabiat” ma’nolarini beruvchi taxallus kimga berilgan?

Mashrab devonlari berilgan qatorni ko‘rsating.

Ey mening nozik nihol, oromijonim qaydasan?

Bu ko‘ngil bo‘stonida g‘uncha dahonim qaydasan?

Ushbu bayt muallifini aniqlang.

“Qalandar bo‘l!” radifli g‘azal muallifi qaysi qarorda to‘g‘ri berilgan?

“Aytay senga dard- u alamim, ofati jonim, fikr ayla o‘zungga“ deb boshlanuvchi mustazodda kimning holati tasvirlanadi?

Mazkur bayt Mashrabning qaysi mustazodidan olingan?

Boshimga agar keltirsa balo, sabr etadurman,

Sendin kecharim yo‘q,

Qaydin kechayin, ko‘nglimda to‘ladur senga mehrim,

Men oshiqi shaydo.

1691- yilda Mashrab 20 yillik safariga kim bilan boradi?

“Mabdayi nur” asari muallifini aniqlang.

Mashrab Makkaga kim bilan borishni xohlaydi?

Mashrabning qaysi g‘azali “ishq mazhabi”ga bag‘ishlangan?

Kimning timsoli insonning ruhiy hurligini cheklashga qaratilgan aqidalarga qarshi isyon, erkin fikrlilik ramzi bo‘lib qoldi?