Boburning “Boburnoma” asari mavzusidan test savollariBobur “Boburnoma” asarida Andijon tasvirini keltirayotganda musiqa ilmida mashhur bo‘lgan kishi nomini keltirib o‘tadi. Ushbu zot nomi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

“Yana pushtai Ko‘hakning domanasida g‘arb sori bog‘e solibtur Bog‘i Maydonga mansub. Bu bog‘ning o‘rtasida bir oliy imorat qilibtur …derlar. Du oshyona, sutunlari tamom toshdin”. 

“Boburnoma”dan olingan yuqoridagi parchada qaysi imorat haqida gap bormoqda?

“Uzumi va qovuni va olmasi va anori, balki jami mevasi xo‘b bo‘lur. Vale’ ikki meva Samarqanddin mashhurdir”

“Boburnoma”dan olingan yuqoridagi parchada qaysi mevalar haqida gap bormoqda?

Bobur “Boburnoma”da qayerga to‘qqiz ariqdan suv kirishini va bittasini ham chiqib ketmasligini aytib o‘tadi?

Bobur “Boburnoma”da qayerning yetti shaharchasi borligini ta’kidlaydi?

Rubi maskun so‘zining ma’nosi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

Boburning qaysi asari turk nasri taraqqiyotiga katta ta’sir ko‘rsatdi?

Bobur Navoiy ijodiga “Boburnoma”da qanday munosabat bildiradi?

Bobur “Boburnoma”ning nechanchi yil voqealarida Navoiy bilan xat yozishganini keltirib o‘tadi?

Boburning harbiy yurishlarida haqida yozilgan asarni aniqlang.

“Boburnoma”da Bobur Navoiy ijodi va shaxsiyatiga qanday baho bergan?

“Boburnoma”dastlab qanday nom bilan atalgan?

Boburning “Boburnoma ” asarida qaysi davr oralig‘i hikoya qilingan?

“Boburnoma” da muallif shaxsi qanday aks etganligi matndan keltirilgan misollar yordamida ko‘rsating ?

Bobur “Boburnoma”sida qaysi shohlar haqida ma’lumot bergan?

“Boburnoma” 1586- yil qaysi tilga tarjima qilingan?

“Boburnoma” da adabiyot va san’at arboblaridan kimlar haqida ma’lumot berilgan?

Bobur Navoiyning turmush tarzi haqida “Boburnoma”da qanday ma’lumot bergan?