Nosiriddin Burhoniddin o‘g‘li Rabg‘uziy mavzusidan test savollari“Qissasi Rabg‘uziyda” kimlar Muso payg‘ambarning safdoshlari deyiladi?

Arab tilda yaratilgan “Qisas ul- anbiyo” asarining muallifini aniqlang.

“Qissasi Rabg‘uziy”da Nuh kemasining nechta temir halqasi borligi aytiladi?

“Silsilat uz- zahob” asari muallifi kim?

XIII asrning oxiri XIV asrning boshlarida Xorazmning Raboti o‘g‘uz degan joyida yashab ijod etgan shoirni ko‘rsating.

“Qissas- ul anbiyo” asarining muallifini aniqlang.

…bu kitobni tuzgan toat yo‘lida tuzgan ma’siyat yabonin kezgan oz- oziqlik ko‘p yozuqlik.Ushbu jumla qaysi asardan keltirilgan?

Qissalar syujeti bosh qahqamonlari turlicha bo‘lsada, ularni bir siymo birlashtirib turadi?

Asrlar davomida insonlarni to‘g‘ri yo‘lga boshlagan, buyuk Alloh irodasining ifodasi bo‘lgan din islom shariatida qanday xususiyatga ega.

“Qissasi Rabg‘uziy”da hikoyalar har gal shunchaki bayon qilinmaydi balki…

“Qissasi Rabg‘uziy”da gunoh ma’nosini anglatuvchi so‘z qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

“Qissasi Rabg‘uziy”da “Mavlono azza va jalla” deb kimni atashadi?

Tegra so‘zining lug‘aviy manosini aniqlang.

Bugun diningizni sizlarga mukammal qilib berdim . Ushbu jumla qaysi payg‘ambar tilidan aytilgan?

“Qissasi Rabg‘uziy” da so‘ngi qissasi kim haqida?

“Qissasi Rabg‘uziy” asarida Odam ato va Momo havo qanday mojaro sabab jannatdan quviladi?

Adabiyot ilmida saj qanday ataladi?

“Qissasi Rabg‘uziy” asarida Qobil nega Hobilni o‘ldiradi?

“Qissasi Rabg‘uziy” asarida Azroil rasulullohning jonini olish uchun kimdan ruhsat so‘radi?

Kun hamalg‘a kirdi ersa, keldi olam navro‘z. Ushbu misra muallifini aniqlang.

“Qissasi Rabg‘uziy” asarida ning uzum hikoyatida chog‘ir uch hayvonga o‘xshatilgan. Ushbu uch hayvonni ko‘rsating.

“Qissasi Rabg‘uziy” asarida shinni va sirka paydo bo‘lishiga bevosita qaysi payg‘ambar sababchi bo‘lgan?

“Qissasi Rabg‘uziy”ga ko‘ra, “Ilohi, man o‘zimni dono bilib yurur erdim, Maning bilganim bu mo‘rchaning oldida hech nimarsa ekan”, - deb tavba qilgan zot nomini aniqlang.

Rabg‘uziy yozgan ilk turkiy g‘azalda ilk bor nima ishlatilgan?

“Qissasi Rabg‘uziy”da asar sujetiga asos bo‘lgan voqealar ko‘p jihatidan qaysi manbaga tayanadi?

“Qissasi Rabg‘uziy” asarida qissalarning asosini qanday voqealar tashkil etadi?

“Qissasi Rabg‘uziy” asarida qissalar qanday boshlanadi?

Dovud duo qildi: “Egam- ey manga bir hunar o‘rgatgil, aning birla qazg‘achiligi yeyayin, xalq mani so‘zlamasunlar”. Parchadagi qazg‘achiligi so‘zining ma’nosini aniqlang.

“Qissasi Rabg‘uziy”dagi “Dovud haqida” hikoyatning asosiy maqsadini ko‘rsatining.

O‘zbek nasrida ilk marotaba dialoglar kim tomonidan qo‘llanilgan?