O‘rta Osiyoning qomusiy olimlari mavzusidan test savollariEron olimlari nimani “bilimlar uchligi” deb ataganlar?

“Mavsumda bir necha tonna paxtani bittalab terish, shuncha yukni bo‘yniga osib, necha yuzlab kilometr yo‘l bosish uchun afsonaviy Rustamning ham quvvati yetmaydi”, - deya o‘zbek ayolining fojiali ahvolidan ogoh etgan adib kim edi?

Muhaddis olimlar berilgan qatorni toping.

Tarix va adabiyotshunoslik bo‘yicha yetishib chiqqan olimlar kimlar?

“Qur’on” syujeti asosida yozilgan asarni ko‘rsating.

Ibn Sinoning ramziy-majoziy usulda yozilgan asarini ko‘rsating.

Ibn Sinoning “Fannush-she‘r” asari qaysi mavzuda yozilgan?

Ibn Sinoning she‘riy shaklda yozilgan tibbiy asarlari nima deb yuritiladi?

“Salomon va Ibsol”, “Yusuf qissasi”, “Risolatut-tayr” kabi asarlar muallifi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

70 dan ortiq tilni bilgan, 160 dan ortiq asarlar yozgan, yunon olimlarining asarlariga sharhlar yozgan alloma nomi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

“Arastu qonunlarning mohiyati haqida” asarida ustozi avvalning davlat va huquq haqidagi qarashlarini tahlil qilgan alloma nomi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

“Muallimus-soniy”, “Ikkinchi muallim” degan mo‘tabar unvonga sazovor bo‘lgan allomani aniqlang.

Tibbiy yo‘l-yo‘riq, ko‘rsatmalarni she‘riy yo‘l bilan bayon etgan alloma ijodkorni toping.

Hind xalqining qadimgi madaniyati, tarixi, adabiyoti va san’atini o‘rganishda yagona manba bo‘lgan “Hindiston” asarining muallifi kim?

Turli fan sohalari (tarix, etnografiya, san’at, adabiyot, tibbiyot) bo‘yicha asarlar yozgan qomusiy ijodkorlar qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?