Algebraik ifodalar mavzusidan test savollariKasrni qisqartiring:

\frac{x^{2}-3xy}{9y^{2}-x^{2}}

Kasrni qisqartiring:

\frac{x^{3}+2x^{2}+x}{(x+1)^{2}}

Kasrni qisqartiring:

\frac{a^{2}-2ab}{4b^{2}-a^{2}}

Kasrni qisqartiring:

\frac{x^{2}+3xy}{9y^{2}-x^{2}}

Ifodani soddalashtiring:

5\cdot 4^{2n-3}-20(2^{n-2})^{4}

Qisqartiring:

\frac{x^{2\pi }-y^{2\pi }}{x^{\pi }+y^{\pi }}

Soddalashtiring:

\frac{2^{5n-3}\cdot 2^{3n+2}}{2^{4n-1}}

Qisqartiring: \frac{x^{6}-x^{4}}{x^{3}+x^{2}}

Soddalashtiring:

\frac{3^{4n+3}\cdot 3^{3n-2}}{3^{2n-1}}

a=\frac{1}{2b} bo‘lsa, a^{2}b^{2}-ab+1 ifodaning qiymatini toping.

Qisqartiring: \frac{a^{8}-a^{4}}{a^{4}+a^{2}}

Soddalashtiring: \frac{p-q}{p^{3}\cdot q^{2}}-\frac{p+q}{p^{2}\cdot q^{3}}

Soddalashtiring:

\frac{x^{2}-y^{2}}{2xy}:\frac{x+y}{2x}

Soddalashtiring: (\frac{-16x^{31}}{9y^{3}})^{3}:(\frac{8x^{23}}{3y^{2}})^{4}

Ushbu ifodalardan qaysi biri to‘g‘ri?

1) -\frac{a-1}{a+b}=\frac{a+1}{a+b}

2) -\frac{a-1}{a+b}=\frac{-a-1}{a+b}

3) -\frac{a-1}{a+b}=\frac{1-a}{a+b}

4) -\frac{a-1}{a+b}=\frac{1-a}{a-b}


Quyidagi keltirilgan tengliklardan qaysi biri ayniyat?

Quyidagi keltirilgan tengliklardan qaysi biri ayniyat?

1) \frac{p^{2}-q^{2}}{p^{2}+q^{2}}=-\frac{p^{2}-q^{2}}{q^{2}-p^{2}}

2) \frac{p^{2}-q^{2}}{p^{2}+q^{2}}=-\frac{p^{2}-q^{2}}{q^{2}+p^{2}}

3) -\frac{p^{2}+q^{2}}{p^{2}-q^{2}}=\frac{p^{2}+q^{2}}{q^{2}-p^{2}}

4) -\frac{p^{2}-q^{2}}{q^{2}-p^{2}}=\frac{p^{2}-q^{2}}{p^{2}+q^{2}}

Soddalashtiring: (x-\frac{1+x^{2}}{x-1}):\frac{x^{2}+2x+1}{x-1}

Soddalashtiring:

(\frac{5m}{m+3}-\frac{14m}{m^{2}+6m+9}):\frac{5m+1}{m^{2}-9}+\frac{3\cdot (m-3)}{m+3}

Soddalashtiring:

\frac{1-x^{-1}+x^{-2}}{1-x+x^{2}}

Soddalashtiring: (m^{2}-\frac{1+m^{4}}{m^{2}-1}):\frac{m^{2}+1}{m+1}

Soddalashtiring: (b^{2}-\frac{1+b^{4}}{b^{2}+1}):\frac{1-b}{1+b^{2}}

Soddalashtiring:

\frac{x^{3}+x^{2}+x+1}{x^{2}+1}

Soddalashtiring: (x^{-1}+y^{-1})\cdot \frac{xy}{(x+y)^{2}}

Quyidagilarning qaysi biri ayniyat?

1) 2a^{2}-4ab+2b^{2}=-(a-b)^{2}

2) \frac{-(x^{3}-y^{3})}{x^{2}+xy+y^{2}}=x-y

3) -(a-b+c)=-a+b-c

4) -\frac{a^{2}-1}{b}=\frac{a^{2}-1}{b}

Soddalashtiring:

(\frac{3a}{a-4}+\frac{10a}{a^{2}-8a+16}):\frac{3a-2}{a^{2}-16}-\frac{4(a+4)}{a-4}

Soddalashtiring:

\frac{a^{-3}+b^{-3}}{a^{2}-ab+b^{2}}\cdot a^{3}\cdot b^{3}

Soddalashtiring:

(\frac{2x}{x-5}+\frac{x}{x^{2}-10x+25}):\frac{2x-9}{x^{2}-25}-\frac{5(x+5)}{x-5}

Soddalashtiring:

(\frac{4a}{4-a^{2}}-\frac{a-2}{4+2a})\cdot \frac{4}{a+2}-\frac{a}{2-a}

Soddalashtiring:

\frac{x^{3}-8}{x^{2}+2x+4}-\frac{x^{2}-4}{x-2}