Gapning tuzilish jihatdan turlari. Sodda gap mavzusidan test savollariQuyida keltirilgan she’riy parchadagi fe’l kesimli sodda gaplar sonini aniqlang.

Bir kun ko‘zlarimdan qochdi uyqular,

Bir kun yuragini ochdi tuyg‘ular...

Men seni esladim entikib, yonib,

Men seni izladim baridan tonib...

Qaysi javobda tarkibida belgilash olmoshi qo‘llangan egasi noma’lum gap keltirilgan?

Qaysi javobda berilgan gap egasi umumlashgan gap hisoblanadi?

Berilgan gapning turi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

Shoshilmay sovib qolgan kaboblarni yig‘ib oldi, so‘ng‘indamay orqasiga tisarilarkan, patirga imo qilib ko‘zini qisdi.

Olam keng, ellar ko‘p,

Yurtlar beshumor:Har yurt o‘z ahliga go‘zal va ajib.

Ushbu she’riy parchada nechta gap mavjud?

Quyida berilgan she’riy parcha haqidagi qaysi hukm to‘g‘ri?

Bobo Temur, tirigingda o‘zing va so‘zing

Ulkanlikda sig‘mas edi shu yer yuziga.

Bir oqil aytarmish, tingla, qarindosh,

Siringni fosh etma, kerak bo‘lsa bosh.

Ushbu baytda nechta sodda gap bor?

Quyidagi she’riy parchada nechta gap mavjud?

Yoshliging g‘animat, bolam, o‘sib, un,

Chiqarma behuda sado hamda un,

Ko‘r, quyosh tig‘ida va tegirmonda

Ezilib so‘ng aziz bo‘ldi bug‘doy-un.

Taqiqllaydi eshik nogahon,Kimsan? - deyman tugab saboti,

Ochgil, - deydi. - Bu - men, qadrdon,Bilmoq boqsang - Bardoshdir otim. (A. Oripov)

Ushbu she’riy parchada nechta gap mavjud?

Taqillaydi eshik nogahon,Kimsan? - deyman tugab sabotim

Ochgil, - deydi. - Bu - men, qadrdon,

Bilmoq bo‘lsang - Bardoshdir otim. (A. Oripov)

Ushbu she’riy parchada ega ishtirok etmagan nechta gap mavjud?

Sen - Navoiy, sen - Furqat, sen - ruhlar osmonisan,

Sen buyuk munajjimning yulduzga narvonisan,

Boburning Andijonga yetmagan karvonisan,

Bosh qo‘yib suyanganim - Makkamsan o‘zing, elim,

Izlab-izlab topganim, yakkamsan o‘zing, elim.

Ushbu she’riy parchada nechta sodda gap bor?

Sodda gap qaysi qatorda berilgan?

Iye, men kimni ko‘ryapman.

Ushbu gap ifoda maqsadiga ko‘ra qanday gap hisoblanadi?

Maslahat mazmunini bildirgan buyruq gapni toping.

Quyida keltirilgan she’riy parchadagi fe’l kesimli sodda gaplar sonini aniqlang.

Bir kun ko‘zlarimdan qochdi uyqular,

Bir kun yuragini ochdi tuyg‘ular...

Men seni esladim entikib, yonib,

Men seni izladim baridan tonib...

Qaysi javobda tarkibida belgilash olmoshi qo‘llangan egasi noma’lum gap keltirilgan?

Qaysi javobda berilgan gap egasi umumlashgan gap hisoblanadi?

Berilgan gapning turi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

Shoshilmay sovib qolgan kaboblarni yig‘ib oldi, so‘ng‘indamay orqasiga tisarilarkan, patirga imo qilib ko‘zini qisdi.

Olam keng, ellar ko‘p,

Yurtlar beshumor,

Har yurt o‘z ahliga go‘zal va ajib.

Ushbu she’riy parchada nechta gap mavjud?

Quyida berilgan she’riy parcha haqidagi qaysi hukm to‘g‘ri?

Bobo Temur, tirigingda o‘zing va so‘zing

Ulkanlikda sig‘mas edi shu yer yuziga.

Bir oqil aytarmish, tingla, qarindosh,

Siringni fosh etma, kerak bo‘lsa bosh.

Ushbu baytda nechta sodda gap bor?

Quyidagi she’riy parchada nechta gap mavjud?

Yoshliging g‘animat, bolam, o‘sib, un,

Chiqarma behuda sado hamda un,

Ko‘r, quyosh tig‘ida va tegirmonda

Ezilib so‘ng aziz bo‘ldi bug‘doy-un.

Taqillaydi eshik nogahon,

Kimsan? - deyman tugab sabotim

Ochgil, - deydi.

- Bu - men, qadrdon,

Bilmoq bo‘lsang - Bardoshdir otim. (A. Oripov)

Ushbu she’riy parchada ega ishtirok etmagan nechta gap mavjud?

Sen - Navoiy, sen - Furqat, sen - ruhlar osmonisan,

Sen buyuk munajjimning yulduzga narvonisan,

Boburning Andijonga yetmagan karvonisan,

Bosh qo‘yib suyanganim - Makkamsan o‘zing, elim,

Izlab-izlab topganim, yakkamsan o‘zing, elim.

Ushbu she’riy parchada nechta sodda gap bor?

Sodda gap qaysi qatorda berilgan?

Iye, men kimni ko‘ryapman.

Ushbu gap ifoda maqsadiga ko‘ra qanday gap hisoblanadi?

Maslahat mazmunini bildirgan buyruq gapni toping.