Fe’llarning tuzilishiga ko'ra turlari mavzusidan test savollariQaysi javobda faqat qo‘shma fe’llar berilgan?

Quyida keltirilgan parchada ishtirok etgan qo‘shma fe’llar sonini aniqlang.

Gullar ishq haqida kuylasalar, qushlar sadoqat haqida chug‘urlashib bahs qilishardilar, gullar Nargisga tasalli bersalar, bulbullar chax-chaxlab, Bamburni Gullar bog‘iga chaqirardilar.

Kishilarning undov sonlar orqali ifodalangan his-hayajonini, buyruq-xitobini tasvirlash uchun undov so‘zlarga qanday so‘zlar qo‘shhib kelib, qo‘shma fe’llar hosil qiladi?

Shaxs-son, zamon, bo‘lishsizlik qo‘shimchalari qo‘shma fe’llarga qanday tartibda qo‘shiladi?

Qaysi qatorda qo‘shma fe’l hozirgi zamonda?

Qo‘shma fe’llar qatorini aniqlang.

Berilgan misralarning qaysi birida qo‘shma fe’l ishtirok etgan?

Davlat o‘zbek tilining boyitilishi va takomillashtirilishini ta’minlaydi, shu jumladan, unga hamma e’tirof qilgan ilmiy-texnikaviy va ijtimoiy-siyosiy atamalarni joriy etish hisobiga ta’minlaydi (O‘zbekiston Respublikasi “Davlat tili haqida”gi Qonunining 7-moddasi).

Ushbu gapda nechta qo‘shma fe’l ishtirok etgan?

Ikki fe’l juftligidan tashkil topgan qaysi birliklar fe’l turkumiga oid so‘zlar hisoblanadi?

Qaysi qatordagi gapda sodda tub fe’l ishtirok etgan?

Fe’llar nimani atab kelishiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?

Tarkibida murakkab kesim mavjud bo‘lmagan gapni belgilang.

Qo‘shma fe’lni toping.

Qo‘shma fe’l ishtirok etgan gapni toping.

Berilgan gaplarning qaysi birida qo‘shma fe’l ishtirok etmagan?

Faqat fe’llarning qo‘shiluvidan yasalgan qo‘shma fe’llar qatorini aniqlang.

Talabalar o‘z imtihonlarini topshirib bo‘la yozdilar.

Ushbu gapda qo‘llangan fe’llar miqdori qaysi qatorda to‘g‘ri izohlangan?

Qo‘shma fe’l ishtirok etmagan gapni aniqlang.

Ikki fe’lning o‘zaro birikishi odatda qaysi vositalar yordamida amalga oshiriladi?

Tasdiq ma’nosi (bo‘lishli ma’no) ni ifodalovchi fe’l qaysi gap tarkibida qo‘llangan?

To‘liqsiz fe’llar uchun umumiy bo‘lgan xususiyat qaysi javobda berilgan?

Qanday fe’llar to‘liqsiz fe’l hisoblanadi?

U imtihonlardan muvaffaqiyat bilan o‘tgach, sevinchi ichiga sig‘may, uylariga qaytarkan.

Mazkur gapdagi to‘liqsiz fe’lni toping.

Ikki fe’lning qo‘shiluvidan yasalgan qo‘shma fe’llar qatorini aniqlang.

Qaysi qatorda qo‘shma fe’llar berilgan?