Sifatlarning otlashishi mavzusidan test savollari2 ta ega, 1 ta vositali to‘ldiruvchi otlashgan sifat bilan ifodalangan gapni toping.

Qaysi javobda keltirilgan gapda otlashgan sifat qatnashgan?

Otlashgan sifat qaysi gapda keltirilgan?

Boboxon tog‘iga yetgach, poyga boshida qalmoqlar Qorajon bilan Boychiborni boylab, o‘zlari jo‘nab ketdilar.

Qorajon va Boychiborni kim ozod qilgan?

Quyidagi gapdagi otlashgan sifatning sintaktik vazifasini aniqlang.

O‘zingdan kattani hurmat qil.

Qaysi javobda 2 o‘rinda sifat otlashgan?

Qaysi gapda sifat otlashmagan?

Qaysi gapdagi sifat otga ko‘chgan?

Qaysi qatorda sifat otlashmagan?

Sifatlar otlashib, egalik qo‘shimchalarini qabul qilsa, ular gapda qaysi gap bo‘lagi vazifasida kela oladi?

Otlashgan sifat ishtirok etgan gapni toping.

Tarkibida otlashgan sifatdosh mavjud bo‘lgan gapni toping.

Otlashgan so‘z qo‘llangan gapni toping.

Qaysi qatordagi sifat otlashmagan?

Yaxshining yaxshiligi har yerda tegar.

Gapdagi otlashgan sifatning sintaktik vazifasini aniqlang.

Otlashgan sifat qaysi gapda berilgan?

Otlashgan sifat qaysi gapda qo‘llangan?