Urg‘u mavzusidan test savollariQaysi javobda urg‘uning o‘rni o‘zgartirilganda so‘z ma’nosiga ta’sir qiladigan so‘zlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

1) so‘zlar; 2) tonna; 3) sunna; 4) atlas; 5) doim; 6) mexanik; 7) fizik; 8) olma

Quyidagi misralarda ajratib ko‘rsatilgan so‘zlarda urg‘u qayerga tushadi?Derazamning oldida bir tup o‘rik oppoq bo‘lib gultadi.

Qaysi javobda urg‘u birinchi bo‘g‘inga tushadigan so‘zlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

1) vodorod; 2) hamma; 3) daftar; 4) gulday; 5) bordi.

Quyidagi so‘zlarning qaysilari urg‘u tushishi o‘rniga ko‘ra ma’nosi farqlanadi?

1) suzma; 2) bog lar; 3) juda; 4) hozir; 5) etik; 6) fonetik; 7) yangi

Quyida berilgan so‘zlarning qaysilarida urg‘u birinchi bo‘g‘inga tushadi?

1) bordi; 2) hamma; 3) daftar; 4) gulday; 5) vodorod.

Quyida berilgan sonlarning qaysilarida urg‘u birinchi bo‘g‘inga tushadi?

1) bordi; 2) hamma; 3) daftar; 4) gulday; 5) vodorod.

Qaysi so‘zda urg‘u ikkinchi bo‘g‘inga tushadi?

Qaysi so‘zda urg‘u ma’no farqlash vazifasini bajargan?

1) yangi; 2) toza; 3) asil; 4) hisobchi; 5) moslama; 6) gullar.

Monitoringmi? so‘zida urg‘u qaysi bo‘g‘inga tushadi?

Urg‘u so‘zning ikkinchi bo‘g‘iniga tushgan qatorni belgilang.

Hammamiz so‘zida urg‘u qaysi bo‘g‘inga tushadi?

Qaysi qatordagi so‘zlarda urg‘u olmaydigan qo‘shimchalar mavjud?

Gapirmasinmi? Ushbu so‘zda urg‘u qaysi bo‘g‘inga tushadi?

Qaysi so‘zlarda urg‘u yordamida ma’noni farqlash mumkin?

1) surma; 2) mexanik; 3) yo‘llar; 4) yangi; 5) bog‘cha.

So‘z tarkibidagi -ma qo‘shimchasiga urg‘u tushsa u qanday vazifa bajarishi mumkin?

Qaysi qatordagi gapda mantiqiy urg‘u do‘stimni so‘ziga tushgan?

Qaysi gapda ko‘plik qo‘shimchasi urg‘u olmaydi?

Qaysi qatorda lab undoshlari berilgan?

-gina qo‘shimchasi urg‘u olmagan gapni toping.

Qaysi jumlada gap urg‘usi o‘qituvchimiz so‘ziga tushgan?

Qaysi qatordagi so‘zda -ma qo‘shimchasi urg‘u olmagan holatda qo‘llanmaydi?

Ishchimiz so‘zida “-miz” egalik qo‘shimchasi bo‘lsa, urg‘u qaysi bo‘g‘inga tushadi?

Qaysi so‘zlarda urg‘u oxirgi bo‘g‘iniga tushmagan?

Qaysi qatordagi o‘zlashma so‘zlarning oxirgi bo‘g‘inida kelgan o urg‘usiz unli hisoblanadi?

Qaysi qatorda so‘zlar bo‘g‘inlarga to‘g‘ri ajratilgan?

Ayrim ikki bo‘g‘inli so‘zlarga egalik qo‘shimchasi qo‘shilganda. ularning so‘nggi bo‘g‘inidagi qaysi unli tovush tushib qoladi va shunday yoziladi?

Yopiq bo‘g‘inlaridan biri faqat lab undoshlaridan tashkil topgan so‘zni belgilang.

Qaysi qatordagi so‘zlarga egalik qo‘shimchasi qo‘shilsa ham, bo‘g‘in miqdori o‘zgarmaydi?

Qaysi qatordagi so‘zda ochiq bo‘g‘in qo‘llangan?

Kontrakt so‘zining ikkinchi bo‘g‘ini necha unli va necha undoshdan iborat?