Sheva va lahjalar mavzusidan test savollariHayotimizda adabiy tilning mavqeyi, ta’siri kuchayib borgan sari sheva so‘zlarining qo‘llanish doirasi qanday bo‘ladi?

O‘zbek adabiy tilining boyishida shevalar qanday manba hisoblanadi?

Shevaga xos so‘zlar qaysi qatorda berilgan?

Ma’lum hududdagina ishlatilib, faqat shu yerda yashovchi kishilarga tushunarli bo‘lgan so‘zlar qanday nomlanadi?

Hozirgi o‘zbek adabiy tili uchun qaysi lahjaga kiradigan shevalar asos qilib olingan?

Xalq shevalari adabiy tildan qaysi jihatlari bilan farq qilishi mumkin?

Tilshunoslikda lahja atamasi qanday tushunchani anglatadi?

Xalq shevalarining qanday shakli mavjud?

Umumxalq ishlatadigan so‘zlar qatorini toping.

Hozirgi o‘zbek adabiy tili uchun qaysi shevalar asos qilib olingan?

Churak (non), qarinja (chumoli), gashir (sabzi) so‘zlari quyidagi so‘z guruhlarining qaysi biriga mansub?

O‘zbek adabiy tili qaysi jihatdan Toshkent shahar shevasiga asoslanadi?

Ko‘pincha so‘z oxiridagi “g‘” tovushi o‘rnida “v” aytilishi qaysi lahjada so‘zlashuvchilar nutqiga xos?

Quyidagi tillardan qaysi biri turkiy tillar oilasining qorluq guruhiga mansub?

Noto‘g‘ri hukmni belgilang.

Shevada qo‘llanadigan inak, uy so‘zlari adabiy tilda qanday ma’no anglatadi?