O‘zbekistonning geosiyosiy o‘rni va kelajagi mavzusidan test savollariO‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I. A. Karimovning qaysi asarida mamlakatimiz geosiyosiy o‘rni har tomonlama va chuqur tahlil etilgan?

O‘zbekiston shimol tomondan dunyo okeaniga chiqishi mumkin bo‘lgan Rossiya port shaharlari …

O‘zbekiston shimol tomondan dunyo okeaniga chiqishi mumkin bo‘lgan Klaypeda porti qaysi davlatga tegishli?

O‘zbekiston janubiy- g‘arb tomondan dunyo okeaniga chiqishi uchun qaysi portga borishi kerak?

O‘zbekiston qaysi port- shahar orqali Hind okeaniga chiqishi mumkin?

O‘zbekiston 2005- yili … tonna ko‘mir, … tonna neft, … kub metr tabiiy gaz qazib oldi.

O‘zbekistonda tabiiy gazning qancha qismi eksport qilinadi?

Strategik ahamiyatga ega bo‘lgan qaysi mineral resurslarning katta zaxiralari mavjudligi O‘zbekistonning geostrategik ahamiyatini oshiradi?

Respublikamizda 4 millionga yaqin sug‘orma yerlar mavjud. Bu ko‘rsatkich bo‘yicha yurtimiz MDH mamlakatlari ichida nechanchi o‘rinda turadi?

O‘rta Osiyo mintaqasidagi eng urbanizatsiyalashgan davlat- bu …

Mamlakatimizda aholi jon boshiga hisoblanadigan elektroenergiya qanchani tashkil etadi?

Geografik o‘rin … hisoblanadi.

Aholi manzilgohi shahar bo‘lishi uchun undagi aholi soni qanchadan kam bo‘lmasligi kerak?

Shaharcha- bu …

O‘zbekiston O‘rta Osiyoda egallagan qulay geostrategik o‘rni, boy va xilma- xil tabiiy resurslari, tabiati bilan ko‘pchilik davlatlarni, ayniqsa … va … e’tiborini o‘ziga jalb qilmoqda.

Hozirgi geosiyosiy sharoitda O‘zbekiston Prezidenti I. A. Karimov tomonidan tanlangan yo‘l qaysi davlat pozitsiyasini qo‘llab- quvatlaydi?

“O‘rta Osiyo” nomi birinchi bor qachon va qaysi xalq sayyohlari tomonidan tilga olingan?

O‘zbekistonning qaysi o‘rni noqulay?

O‘rta Osiyodagi millioner shaharlarni toping.

Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O‘zbekistondagi umumiy qiymati … AQSh dollaridan ortiq bo‘lgan … ta loyihani amaliyotga joriy etmoqda.