Yadro reaksiyalari. Radioaktivlik mavzusidan test savollari_{90}^{224}Th\to Pb+x{}_{2}^{4}\alpha +y{}_{-1}^{0}e+2{}_{0}^{1}n

Ushbu yadro reaksiyasi asosida 11.2 mg toriy yemirilishidan 12.04\cdot10^{19} elektron ajralgan bo‘lsa, reaksiya natijasida hosil bo‘lgan qo‘rg‘oshin izotopidagi neytron sonini hisoblang.

_{90}^{224}Th\to Pb+x{}_{2}^{4}\alpha +y{}_{-1}^{0}e+2{}_{0}^{1}n

Ushbu yadro reaksiyasi asosida 11.2 mg toriy yemirilishidan 12.04\cdot10^{19} elektron ajralgan bo‘lsa, reaksiya natijasida hosil bo‘lgan qo‘rg‘oshin izotopining nisbiy atom massasini hisoblang.

_{91}^{227}Pa\to Rn+x{}_{2}^{4}\alpha +y{}_{-1}^{0}e

Ushbu yadro reaksiyasi asosida 6.81 mg protaktiniy yemirilishidan 54.18\cdot10^{18} elektron ajralgan bo‘lsa, reaksiya natijasida hosil bo‘lgan radon izotopining nisbiy atom massasini hisoblang.

_{91}^{227}Pa\to Rn+x{}_{2}^{4}\alpha +y{}_{-1}^{0}e

Ushbu yadro reaksiyasi asosida 6.81 mg protaktiniy yemirilishidan 54.18\cdot10^{18} elektron ajralgan bo‘lsa, reaksiya natijasida hosil bo‘lgan radon izotopidagi neytron sonini hisoblang.

{}_{94}^{246}Pu\to Th+x_{2}^{4}\alpha +y_{-1}^{0}e

Ushbu yadro reaksiyasi asosida 7.38 mg plutoniy yemirilishidan 36.12\cdot10^{18} elektron ajralgan bo‘lsa, reaksiya natijasida hosil bo‘lgan toriy izotopidagi neytron sonini hisoblang.

_{94}^{246}Pu\to Th+x_{2}^{4}\alpha +y_{-1}^{0}e

Ushbu yadro reaksiyasi asosida 7.38 mg plutoniy yemirilishidan 36.12\cdot10^{18} elektron ajralgan bo‘lsa, reaksiya natijasida hosil bo‘lgan toriy izotopining nisbiy atom massasini hisoblang.

_{92}^{238}U+x_{0}^{1}n\to y_{-1}^{0}e+_{95}^{243}Am

Ushbu yadro reaksiyasi asosida 7.14 mg uran yemirilishidan necha dona elektron hosil bo‘ladi?

_{92}^{238}U+x_{0}^{1}n\to y_{-1}^{0}e+_{96}^{244}Cm

Ushbu yadro reaksiyasi asosida 9.52 mg uran yemirilishidan necha dona elektron hosil bo‘ladi?

_{93}^{228}Np\to Cm+x_{2}^{4}\alpha +y_{-1}^{0}e

Ushbu yadro reaksiyasi asosida 9.12 mg neptuniy yemirilishidan 12.04\cdot10^{19} elektron ajralgan bo‘lsa, reaksiya natijasida hosil bo‘lgan kyuriy izotopining nisbiy atom massasini hisoblang.

_{93}^{228}Np\to Cm+x_{2}^{4}\alpha +y_{-1}^{0}e

Ushbu yadro reaksiyasi asosida 9.12 mg neptuniy yemirilishidan 12.04\cdot10^{19} elektron ajralgan bo‘lsa, reaksiya natijasida hosil bo‘lgan kyuriy izotopidagi neytron sonini hisoblang.

_{94}^{246}Pu\to {}_{90}^{230}Th+x{}_{2}^{4}\alpha+y{}_{-1}^{0}e

Ushbu yadro reaksiyasida 7.38 mg plutoniy yemirilishi natijasida hosil bo‘lgan elektronlar sonini hisoblang.

{}_{94}^{236}Pu\to {}_{89}^{224}Ac+x{}_{2}^{4}\alpha +y{}_{-1}^{0}e

Ushbu yadro reaksiyasida 36.12\cdot10^{18} dona elektron ajralgan bo‘lsa, reaksiyada hosil bo‘lgan aktiniy miqdorini (mg) hisoblang.

{}_{86}^{217}Pu\to Bi+x{}_{2}^{4}\alpha+y_{-1}^{0}e+3{}_{0}^{1}n

Ushbu yadro reaksiya asosida 6.51 mg radon yemirilishidan 9.03\cdot10^{19} dona elektron ajralgan bo‘lsa, vismut izotopidagi neytronlar sonini hisoblang.

{}_{94}^{245}Pu\to {}_{83}^{214}Bi+x{}_{2}^{4}\alpha +y{}_{-1}{}^{0}e+3{}_{0}{}^{1}n

Ushbu yadro reaksiyada 72.24\cdot10^{18} dona elektron hosil bo‘lsa, reaksiyada parchalangan plutoniy miqdorini (mg) hisoblang.

_{102}^{254}No\to _{96}^{234}Cm+x_{2}^{4}\alpha +y_{-1}^{0}e

Ushbu yadro reaksiya asosida 10.16 mg nobeliy yemirilishidan hosil bo‘lgan elektronlar sonini hisoblang.

_{99}^{250}Es\to_{92}^{230}Th+x_{2}^{4}\alpha +y_{-1}^{0}e

Ushbu yadro reaksiyada natijasida 54.18\cdot10^{19} dona elektron hosil bo‘lsa, reaksiyaga kirishgan eynshteyniy izotopining miqdorini (mg) hisoblang.

_{99}^{250}Es\to _{92}^{230}Th+x_{2}^{4}\alpha +y{}_{-1}^{0}e

Ushbu yadro reaksiya asosida 50 mg eynshteyniy yemirilishidan hosil bo‘lgan elektronlar sonini hisoblang.

_{102}^{250}No\to Cm+x{}_{2}^{4}\alpha +y_{-1}^{0}e

Ushbu yadro reaksiyada 12.5 mg nobeliy yemirilishidan 12.04\cdot10^{19} dona elektron ajralgan bo‘lsa, kyuriy izotopining nisbiy atom massasini aniqlang.

2.14 mg fransiy yadro reaksiyasi asosida parchalanganda 48.16\cdot10^{18 }dona elektron hosil bo‘lsa, reaksiya natijasida olingan talliy izotopining nisbiy atom massasini toping.

{}_{87}^{214}Fr\to Tl+x{}_{2}^{4}\alpha +y{}_{-1}^{0}e

2.14 mg fransiy parchalanganda 48.16\cdot10^{18 }dona elektron hosil bo‘lsa, reaksiya natijasida olingan talliy izotopidagi neytronlar sonini hisoblang.

_{87}^{214}Fr\to Tl+x_{2}^{4}\alpha +y{}_{-1}^{0}e

72.6 mg plutoniy yadro reaksiya asosida parchalanganda 54.18\cdot10^{19}dona elektron hosil bo‘lsa, reaksiya natijasida olingan aktiniy izotopining nisbiy atom massasini toping.

_{94}^{242}Pu\to Ac+x{}_{2}^{4}\alpha +y_{-1}^{0}e

72.6 mg plutoniy parchalanganda 54.18\cdot10^{19}dona elektron hosil bo‘lsa, reaksiya natijasida olingan aktiniy izotopidagi neytronlar sonini hisoblang.

_{94}^{242}Pu\to Ac+x{}_{2}^{4}\alpha +y{}_{-1}^{0}e

_{100}^{256}Fm\to Bk+x{}_{2}^{4}\alpha +y{}_{-1}^{0}e

12.8 mg fermiy yemirilganda 9.03\cdot10^{19} dona elektron hosil bo‘lsa, reaksiya natijasida olingan berkliy izotopidagi neytronlar sonini aniqlang.

_{100}^{256}Fm\to Bk+x{}_{2}^{4}\alpha +y{}_{-1}^{0}e

12.8 mg fermiy yemirilganda 9.03\cdot10^{19} dona elektron hosil bo‘lsa, reaksiya natijasida olingan berkliy izotopining nisbiy atom massasini toping.

_{98}^{254}Cf\to Cm+x{}_{2}^{4}\alpha +y{}_{-1}^{0}e

12.7 mg kaliforniy parchalanganda 12.04\cdot10^{19 }dona elektron hosil bo‘lsa, reaksiya natijasida olingan kyuriy izotopining nisbiy atom massasini aniqlang.

_{98}^{254}Cf\to Cm+x{}_{2}^{4}\alpha +y_{-1}^{0}e

12.7 mg kaliforniy parchalanganda 12.04\cdot10^{19 }dona elektron hosil bo‘lsa, reaksiya natijasida olingan kyuriy izotopidagi neytronlar sonini aniqlang.

_{99}^{256}Es\to {}_{92}^{234}U+x{}_{2}^{4}\alpha +y{}_{-1}^{0}e

Ushbu yadro reaksiyasida 54.18\cdot10^{19} elektron hosil bo‘lsa, reaksiyada yemirilgan eynshteyniy izotopining miqdorini (mg) hisoblang.

Biror element izotopining radioaktiv yemirilishida pozitron ajralib chiqsa, qanday jarayon sodir bo‘ladi?

1) massasi deyarli o‘zgarmaydi;

2) elektron yadroga qulaydi;

3) neytron protonga aylanadi;

4) proton neytronga aylanadi.

Biror element izotopining radioaktiv yemirilishida \beta-zarracha ajralib chiqsa, qanday jarayon kuzatiladi?

1) massasi deyarli o‘zgarmaydi;

2) elektron yadroga qulaydi;

3) neytron protonga aylanadi;

4) proton neytronga aylanadi

Elektronning yadroga qulashi natijasida qanday o‘zgarish kuzatiladi?

1) neytron protonga aylanadi;

2) proton neytronga aylanadi;

3) yadro zaryadi ortadi;

4) yadro zaryadi kamayadi