Atrof-muhit monitoringi mavzusidan test savollariAtrof- muhit monitoringi masalasi qachon vujudga keldi?

BMTning atrof- muhit monitoringi masalasiga bag‘ishlangan konferensiyasi qaysi shaharda o‘tkazildi?

Atrof- muhit muammolari bo‘yicha xalqaro ilmiy qo‘mita- bu …

Monitoring deb nimaga aytiladi?

Monitoring tashkil qilishning 3 ta bosqichi kim tomonidan taklif etilgan?

Monitoring tashkil qilishning 3 bosqichi berilgan qatorni toping.

Biosfera monitoringining asosiy vazifasi- bu …

Qaysi monitoring bosqichida kuzatishlar geografik statsionarlarda, maxsus zona yoki mintaqaviy poligonlarda olib boriladi?

YUNEP- bu …

YUNEPning bosh idorasi (shtab- kvartirasi) qaysi shaharda joylashgan?

Atmosfera havosi va suv havzaiarining ifloslanshi yurtimizda qaysi organ tomonidan nazorat qilinadi?

Yerosti suvlarining ifloslanishi, noxush tabiiy- geografik jarayonlarning rivojlanishi mamlakatimizda qaysi davlat organi tomonidan nazorat qilinadi?

O‘zbekistonda tuproqning sho‘rlanishi va gurunt suvlari me’yori, kollektor suvlarining minerallashuv darajasi … tomonidan monitoring qilinadi.

Atrof- muhitning inson salomatligiga ta’siri bilan bog‘liq masalalar yurtimizda qaysi organ tomonidan monitoring qilinadi?

Butun O‘zbekiston miqiyosidagi barcha tashkilot va muassasalarning monitoring sohasidagi faoliyatini qaysi davlat organi boshqaradi?

O‘zbekistonda kuzatish va nazorat ma’lumotlari qachon yig‘iladi?

Mamlakatimizda yaylovlar qaysi usulda kuzatiladi va nazorat qilib turiladi?

Respublikamizda quyidagi geografik obyektlardan qaysi birini monitoring qilish Qishloq va suv xo‘jalgi vazirligining vazifasi hisoblanadi?

FAO- bu …

Quyidagi qaysi davlat Shanxay Hamkorlik Tashkilotiga a’zo emas?