Geografik bashorat mavzusidan test savollariFanda biror hodisa yoki biron- bir obyekt holatining o‘zgarishini oldindan ko‘ra bilish va ayta olish nima deyiladi?

Geografik bashoratlash -bu …

Qaysi hududdagi daryo oqimining bir qismini Qozog‘iston va O‘rta Osiyoga burish loyihasini amalga oshirish, uning ekologik oqibati bir necha variantda ishlab chiqilgan?

Operativ bashorat muddatini toping.

Ob- havoni oldindan aytish qaysi bashorat turiga kiradi?

12 yillik davr uchun mo‘ljallangan bashorat- bu …

Agar yer yuzida o‘rtacha harorat 3- 4^\circ C ga ko‘tarilsa, Moskva va uning yon atrofidagi shaharlar iqlimi qaysi hududning hozirgi iqlimiga o‘xshab qolar edi?

Agar yer yuzida o‘rtacha harorat 3- 4^\circ C ga ko‘tarilsa, dunyo okeani sathi qanchaga ko‘tarilgan bo‘lar edi?

Agar yer yuzida harorat 3- 4^\circ C ga ko‘tarilsa, dunyodagi yirik muzliklar erib, dunyo okeani sathining keskin ko‘tarilishi oqibatida hozirgi insoniyat yashab turgan qancha qirg‘oqlar suv ostida qolgan bo‘lar edi?

BMT ekspertlarining ilmiy bashoratiga ko‘ra, Yer yuzi aholisi 2025- yilga kelib qanchasi tashkil etadi?

BMT ekspertlarining ilmiy bashoratiga ko‘ra, Yer yuzi aholisi qachon 10 milliardga yetishi mumkin?

Qisda muddatli geografik bashoratlarda qaysi usuldan keng foydalaniladi?

Geogarfik o‘xshatish va ekstrapolyatsiya usullari qanday muddatli bashoratlarda qo‘llaniladi?

Yerdagi eng xavfli qor ko‘chkilari, sellar, qurg‘oqchilik, toshqinlar va boshqa noxush hodisalar quyosh faoliyatining necha yillik davriyligi bilan boglangan?

Agar cho‘lda yantoq o‘simligi keng tarqalgan yerosti suvlari qanday chuqurlikda bo‘ladi?

Agar cho‘lda yerosti suvlari 1.5- 2 metr chuqurlikda bo‘lsa, asosan qaysi o‘simlik o‘sadi?

Niagara sharsharasi qaysi tog‘ jinslarini yemirib Eri ko‘li tomon chekinmoqda?

Quyidagi qaysi hududdagi yaylovlardan umuman foydalanilmaydi?

Mirzacho‘l yerlaridan doimiy yuqori hosil olish uchun yerosti suvlari sathini qancha chuqurlikda, ularning minerallashish darajasini qanday miqdorda ushlab turish lozim?

Baobab daraxti yana qanday nom bilan ataladi?

Baobab daraxtining bo‘yi … metr, tanasining aylanasi … metr keladi, diamaetri esa … metrdan ham ortishi mumkin.

Baobab daraxti necha yil yashaydi?

Baobab daraxti tanasida, odatda, qaysi hayvon turi kun kechiradi?