Tabiiy-geografik jarayonlar mavzusidan test savollariTabiiy- geografik jarayonlar- bu …

Quyidagi jarayonlardan qaysi biri ham tabiiy omillar, ham sun’iy omillar ta’sirida yuzaga kelishi mumkin?

Texnogen omillar ta’sirida yuzaga kelgan jarayonni toping.

O‘zbekiston qaysi seysmik mintaqada joyiashgan?

1902- yili qayerda kuchli zilzila sodir bo‘ldi?

Nazarbekda qachon zilzila bo‘lib o‘tgan?

“Tinch okeani olovli halqasi” tarkibida qanchadan ortiq harakatdagi vulqon bor?

Hozirgi paytda quyidagi qaysi davlat hududi butunlay dengiz sathidan pastda joylashgan?

Haroratning o‘zgarishi, kimyoviy jarayonlar, atmosfera, suv va organizmlar ta’sirida tog‘ jinslarining yemirilishi nima deyiladi?

Odamlarning ko‘z o‘ngida otilgan vulqonni toping.

Fizik nurash- bu …

Kimyoviy nurash ta’sirida … hosil bo‘ladi.

Nimaning natijasida daryo o‘zanlari va qirg‘oqlari yuviladi?

1970- yili sel kelishi natijasida 50 ming kishi halok bo‘ldi, 800 ming kishi boshpanasiz qoldi, bir qancha shahar vayronaga aylandi. Bu voqea qaysi davlatda sodir bo‘ldi?

Sho‘rlanish hodisasi eng ko‘p qayerda kuzatiladi?

Ekzogen jarayonlar berilgan qatorni toping.

Abraziya hodisasi qayerda ko‘p bo‘lib turadi?

Tog‘ jinslarining oqar suvlar ta’sirida yemirilishi- bu …

“Deygish” hodisasi tufayli 1950- yili yuvilib ketgan shahar qaysi?

Karst deb nimaga aytiladi?

Polve daryosi vodiysida, Vayont to‘g‘oni atrofida hosil bo‘lgan surilma suvomboriga surilib tushishi oqibatida suvomboridan chiqqan suv 100 metrdan oqib yo‘lidagi 5 ta shaharni yuvib ketgan, 7 minut davom etgan bu hodisada 3000 kishi halok bo‘lgan. Ushbu voqea qayerda yuz bergan?

Okean va dengiz qirg‘oqlarining tolqinlar tomonidan yemirilishi nima deyiladi?

Havo, suv ta’sirida tog‘ jinslarining yemirilishi va o‘zgarishi- bu …

Chiziqli eroziya yana qanday ataladi?

Tog‘ jinslarining og‘irlik kuchi ta’sirida pastga qarab siljishi- bu …

Karst relyef shakllari qanday jinslarda ko‘proq sodir bo‘ladi?

Zilzila hodisalarini o‘rganuvchi fan qaysi?

Quyidagi ta’rif asosida zilzila kuchi va balini aniqlang. “Imoratlar kuchli shikastlanadi, tog‘larda surilmalar paydo bo‘ladi”.

“Asr surilmasi” nomini olgan surilmani toping.

Orol dengizining qurishi qachondan boshlangan?