Janubiy Amerika, Karib havzasi va Atlantika okeani havzasi mamlakatlari mavzusidan test savollariAmerika qit’asi kashf etilganidan so‘ng bu mintaqa mamlakatlari qaysi davlatlar tomonidan mustamlakaga aylantirilgan?

Janubiy Amerika materigidagi barcha davlatlar o‘z mustaqilligiga ega. Qaysi davlat haligacha mustamlaka hisoblanadi?

Janubiy Amerikada jami nechta davlat mavjud?

Karib va Atlantika havzasi mamlakatlarining umumiy soni qanchani tashkil etadi?

Janubiy Amerika qanday subregionlarga ajratiladi?

Janubiy Amerika, Karib dengizi va Atlantika okeani havzasi mamlakatlarining umumiy maydoni va aholisi qanchani tashkil etadi?

Janubiy Amerikaning qaysi mamlakatlari bevosita okean bilan chegaralanmagan?

Panama kanali qachon ochilgan?

Bir mintaqadagi davlatlar orasidan eng yuqori urbanizatsiya darajasiga ega bo‘lganini toping?

Quyidagi fikrlarning qaysi biri to‘g‘ri?

Quyidagi qaysi mamlakati neft zaxiralariga boy?

Chilining tog‘- kon sanoati qaysi foydali qazilmalar asosida shakllangan?

Quyidagi davlatlar orasida katta miqdorda temir rudasi, olmos va oltin zaxiralariga ega bo‘lgan qaysi?

Quyidagi qaysi mamlakat tog‘- kon sanoatida tabiiy gaz alohida ahamiyatga ega?

Surinam va Yamayka davlatlarining tog‘- kon sanoati qaysi xomashyoga tayanadi?

Qora metallurgiya sanoati quyidagi qaysi mamlakatda rivojlangan?

Qaysi mamlakatlarda rangli metailurgiya sanoati shakllangan?

1) Braziliya; 2) Argentina; 3) Peru; 4) Chili;

5) Yamayka; 6) Venesuela; 7) Surinam;

Sanoatning qaysi turi Janubiy Amerikadagi barcha mamlakatlarda ishlamoqda?

Avtomobilsozlik quyidagi qaysi davlatlarda yuqori darajada taraqqiy etgan?

Kimyo va neft- kimyo sanoati quyidagi qaysi mamlakatlarda tovar ahamiyatiga ega?

Yog‘ochni qayta ishlash quyidagi qaysi mamlakatda tovar ahamiyatiga ega?

Quyidagi davlatlarining qaysilarida chorvachilikning ahamiyati katta?

Quyidagi qaysi davlatlar xo‘jaligida don yetishtirish muhim ahamiyatga ega?

Kofe yetishtiradigan asosiy davlatlarni toping.

1) Braziliya; 2) Venesuela; 3) Argentina; 4) Peru;

5) Kolumbiya; 6) Urugvay; 7) Ekvador;

Jahondagi baliq mahsulotlari ishlab chiqaruvchi eng yirik davlatlar qaysi?

Tovarlar eksporti miqdori bo‘yicha mamlakatlar to‘g‘ri tartibda berilgan qatorni toping.

Braziliyaning eksporti bilan importi orasidagi farq qanchani tashkil etadi?

Braziliya to‘g‘risidagi noto‘g‘ri hukmni toping.

Braziliya maydoni va aholisi to‘g‘ri berilgan qatorni toping.

Braziliyaning ma’muriy- hududiy tuzilishi to‘g‘ri berilgan qatorni toping.