Afrika. Afrika mamlakatlarining iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi mavzusidan test savollariAfrika materigining maydoni unga tegishli orollar bilan birga qanchani tashkil etadi?

Afrika orollaridan eng yirigi - bu...

Atlantika okeani havzasida joylashgan orollarni toping.

Hozirgi vaqtda Afrikada jami … ta davlat mavjud, shulardan respubiikalar soni ... ta, monarxiyalar ... tani tashkil etadi.

Afrikadagi qaysi davlatning maqomi noma’lum?

Afrika qaysi foydali qazilma zaxirasi bo‘yicha 1- o‘rinda turadi?

Afrika olmos zaxiralari bo‘yicha dunyoda nechanchi o‘rinda turadi?

Afrikaning yillik umumiy suv oqimi qanchani tashkil etadi?

Qaysi daryoning yillik suv oqimi 85 kub kilometrni tashkil etadi?

Afrika aholisi soni qancha?

Afrikada aholining o‘rtacha umri qanchani tashkil etadi?

Afrikada aholisi 1 milliondan ortiq bo‘lgan nechtaga yaqin shahar bor?

Afrikadagi qaysi shaharlar atrofida aglomeratsiyalar shakllangan?

Afrikanining iqtisodiy rayonlashtirish masalasi hozirgi vaqtgacha o‘z yechimini topgani yo‘q. Tadqiqotchilar ichida uni qanday subregionlarga bo‘lish keng tarqalgan?

Quyidagi davlatlardan qaysi biri Shimoliy Afrika subregionida joylashmagan?

Shimoliy Afrika qaysi xalqlar istiqomat qiluvchi tarixiy subregion hisoblanadi?

Afrikadagi qaysi subregionning umumiy maydoni 9555.2 ming kvadrat kilometr, aholisining soni 216 million kishini tashkil etadi?

Shimoliy Afrika mamlakatlari xo‘jaligining asosini … tashkil etadi.

Shimoliy Afrikada rangli metaliurgiya majmuasi qaysi davlatlarda rivojlangan?

Shimoliy Afrika qora metallurgiyasining yirik markazi- “Xeluan” qaysi davlatda joylashgan?

Shimoliy Afrika qora metallurgiya sanoatida Jazoir davlatining qaysi markazi mavjud?

Shimoliy Afrikada sug‘orma dehqonchilik qaysi hududda rivojlangan?

Mahalliy tabiiy resurslarni, avvalambor, foydali qazilmalarni qazib olish, ularni materik portlariga yetkazish va shu asnoda Yevropa mamlakatlari hamda AQShga dengiz kemalari orqali yetkazish bilan bog‘langan. Shunday dengiz portlarining soni uncha ko‘p emas. Ularga quyidagi qaysi port- shaharlar kiradi?

1) Tripoli; 2) Iskandariya; 3) Jazoir; 4) Dakar;

5) Lagos; 6) Dar us- Salom; 7) Keyptaun; 8) Maputu;

Afrika temiryo‘llarining umumiy uzunligi qanchani tashkil etadi?

Afrikani subregionlarga bo‘lishda qanday xususiyatlarni hisobga olish zarur?

Afrikaning eng boy davlati … bo‘lsa, eng kambag‘al davlati … dir.

Shimoliy Afrika subregioniga qaysi arab mamlakati kirmaydi?

Afrika yillik suv oqimining qancha qismi Niger daryosiga to‘g‘ri keladi?

G‘arbiy Afrika mamlakatlaridan qaysi biri neft qazib chiqarishda yetakchi?

Kot- d’Iuvar, Serra- Leone davlatlari qaysi foydali qazilmani qazib olish va eksport qilishda muhim ahamiyat kasb etadi?