Janubi-sharqiy Osiyo mamlakatlari mavzusidan test savollariIkkinchi jahon urushiga qadar Janubiy- sharqiy Osiyo mintaqasi mamlakatiari qaysi davlatlarning mustamlakalari edi?

Janubiy- sharqiy Osiyo mamlakatlari o‘z mustaqilligini qachon qo‘lga kiritgan?

Janubiy- sharqiy Osiyodagi ko‘plab orollardan tashkil topgan davlatlar qaysilar?

Janubiy- sharqiy Osiyo mintaqasining umumiy maydoni qancha?

Janubiy- sharqiy Osiyodagi subregion mamlakatlaridan qaysi biri bevosita okean bilan chegaralanmagan?

Janubiy- sharqiy Osiyo mamlakatiari, ayniqsa, qaysi foydali qazilma turiga boy?

Janubiy- sharqiy Osiyodagi yerosti boyliklariga boy davlatlar qaysilar?

Hozirgi vaqtda Janubiy- sharqiy Osiyo aholisi qancha kishini tashkil etmoqda?

Janubiy- sharqiy Osiyo aholisi yiliga qancha kishiga ko‘paymoqda?

Aholining o‘sish sur’atlari qaysi Janubiy- sharqiy Osiyodagi mamlakatlarda yuqori?

Janubiy- sharqiy Osiyodagi qaysi davlatda aholi zichligi eng yuqori bo‘lib, 1 kvadrat kilometr maydonga 6.5 ming kishi to‘g‘ri keladi?

Indoneziyaning Yava orolida aholi zichligi qanchani tashkil etadi?

Janubiy- sharqiy Osiyoda o‘rtacha urbanizatsiya darajasi 54.6\% ni tashkil etadi. Bu ko‘rsatkich qaysi mamlakatda 100\% ga teng?

Davlatlarni urbanizatsiya darajasiga ko‘ra joylashtiring.

1) Indoneziya; 2) Malayziya; 3) Bruney; 4) Filippin;

O‘rtacha urbanizatsiyalashgan davlatlarni toping.

Elektronika, radiotexnika va telemexanika, maishiy xizmat texnikasi mahsulotlarini ishlab chiqarish, Janubiy- sharqiy Osiyodagi qaysi mamlakatlarda yuqori darajada rivojlangan?

Janubiy- sharqiy Osiyoda o‘simlik moyi asosan … dan olinadi.

Indoneziya … ming, Filippin … mingdan ortiq orollardan iborat.

Avtomobil va elektrometallurgiya korxonalari Janubiy- sharqiy Osiyodagi …

Guruch Janubiy- sharqiy Osiyodagi ko‘plab mamlakatlar eksportining asosini tashkil etadi. Mintaqaning qaysi mamlakatlari bu borada yetakchilik qiladi?

Osiyoning qator yangi industrial mamlakatlari qatoriga Janubiy- sharqiy Osiyo mamlakatlari ichidan birinchi bo‘lib qaysi davlat qo‘shildi?

Quyidagi davlatlardan qaysi biri Hindixitoy mamlakatlari guruhiga kirmaydi?

Malakka mamlakatlari Janubiy- sharqiy Osiyo hududining … foizi, aholisining … foizini o‘zida birlashtirgan.

Janubiy- sharqiy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyotida transporting qaysi turi alohida ahamiyatga ega?

Janubiy- sharqiy Osiyo mamlakatlari ichida eksport- import hajmiga ko‘ra eng yirik davlat- bu …