Janubi-g‘arbiy Osiyo mamlakatlari mavzusidan test savollariJanubiy- g‘arbiy Osiyo mintaqasiga nechta davlat kiradi?

Janubiy- Garbiy Osiyo subregionining umumiy maydoni va aholisi qancha?

Janubiy- g‘arbiy Osiyo subregionning qaysi mamlakatlari materik ichkarisida joylashgan bo‘lib, dengizga chiqish imkoniyati mavjud emas?

Janubiy- g‘arbiy Osiyodagi Iqtisodiy imkoniyatiari yaxshi bo‘lgan davlatlar qatorini toping.

Janubiy- g‘arbiy Osiyodagi iqtisodiy jihatdan nochor mamlakatlar- bu …

Janubiy- g‘arbiy Osiyoning asosiy boyligi- bu …

Janubiy- g‘arbiy Osiyoning qaysi mamlakatlari polimetall rudalariga boy?

Turkiya asosan qanday mineral resursga boy?

Fors qo‘ltig‘i mamlakatlarida jahon neft zaxiralarining 2/3 qismi to‘plangan. Mazkur hududda neft zaxiralarining hajmi bo‘yicha jahonning birinchi “beshlik” mamlakatlari joylashgan. Bu qaysi davlatlar?

Janubiy- g‘arbiy Osiyo mamlakatlari qanday turdagi resurslarga juda kambag‘al?

Janubiy- g‘arbiy Osiyoning fosforit va kaliy tuzlariga boy davlatlari …

Janubiy- g‘arbiy Osiyo aholisi asosan tabiiy ko‘payish hisobiga tez ko‘paymoqda. Qaysi davlatlarni hisobga olmaganda, mintaqa mamlakatlari aholisi o‘rtasida tug‘ilish ko‘rsatkichlari jahondagi eng yuqori darajada (25- 30 promille)?

Aholi soniga ko‘ra Janubiy- g‘arbiy Osiyoning eng yirik mamlakatlari qaysilar?

Janubiy- g‘arbiy Osiyoda o‘rtacha aholi zichligi qanchani tashkil etadi?

Janubiy- g‘arbiy Osiyoning qaysi mamlakatlarida urbanizatsiya darajasi eng yuqori- 91- 98\% ni tashkil etadi?

1) BAA; 2) Qatar; 3) Quvayt;

4) Livan; 5) Bahrayn; 6) Iordaniya;

Janubiy- g‘arbiy Osiyo mamlakatarining ko‘pchiligi bir millatli hisoblanadi. Qaysi davlatlar ko‘p millatli?

Janubiy- g‘arbiy Osiyodagi qaysi mamlakatda mutlaq teokratik monarxiya qaror topgan?

BAAda davlat boshqaruvi qanday?

Quyidagi qaysi mamlakatlar tuzumi mutlaq monarxiya boshqaruviga asoslangan?

Quyidagi qaysi mamlakatning boshqaruv tartibi monarxiya emas?

Janubiy- g‘arbiy Osiyo mamlakatlarining ko‘pchiligi qanday xo‘jalikka ega?

Jahonda bir yilda har bir aholi jon boshiga … tonnadan neft qazib chiqarilayotgan bo‘lsa, Fors qo‘ltig‘i mamlakatlarida bu ko‘rsatkich … tonnadan ko‘proqni tashkil etadi?

Fors qo‘ltig‘i mamlakatlarida 2012- yili jami qancha miqdorda neft qazib olindi?

Qaysi davlatlarda yirik neftni qayta ishlash korxonalari tobora ko‘proq qurila boshladi?

Hozirgi vaqtda Fors qo‘ltig‘i davlatlarida qancha neft qayta ishlanmoqda?

Neftni qayta ishlash tarmog‘ida …

Saudiya Arabistoni, BAA, Eron, Quvayt mamlakatlari eksportining 90- 95 foizi qaysi tarmoq hissasiga to‘g‘ri keladi?

Mashinasozlik Janubi- G‘arbiy Osiyodagi qaysi davlatlarda rivojlangan?

Janubiy- g‘arbiy Osiyo mamlakatlarining qaysilarida metallurgiya majmuasi shakllangan?

Hozirgi davrning ilg‘or gidrotexnika usullaridan qaysilari Isroilda yaxshi rivojlangan?