Sharqiy Osiyo mamlakatlari mavzusidan test savollariXitoy Xalq Respublikasi qachon tashkil topdi?

XXRning hududi qanchani tashkil etadi?

Xitoy hududi g‘arbdan sharqqa … kilometrga, shimoldan janubga esa … kilometrga cho‘zilgan.

Xitoy daryolari gidroenergiya resurslariga boyligiga ko‘ra nechanchi o‘rinda turadi?

Xitoy hududining qaysi qismlari ormon resurslariga boyligi bilan ajralib turadi?

XXR jami hududining qancha foizini o‘rmonlar tashkil etadi?

Xitoy aholisining soni bugungi kunda qancha?

Xitoy mamlakati aholisi 2013- yili 1955- yilga nisbatan qanchaga ko‘paydi?

Xitoy aholisi yiliga qanchaga ko‘paymoqda?

XXR aholisining qanchasi mehnat resurslari hisoblanadi?

Quyidagi ta’riflardan qaysi biri XXRga tegishli?

Bugungi kunda Xitoyda yashayotgan millat va elatlarning soni qanchani tashkil etadi?

Xitoyning mahalliy aholisi qaysi xalq hisoblanadi?

Xitoy aholisining qanchasini xitoyliklar tashkil etadi?

Xitoy mamlakatining qaysi qismida aholi eng zich (1 kvadrat kilometr hududga 800- 1000 kishi) joylashgan?

Xitoyda aholi eng siyrak joylashgan hudud- bu …

XXRning urbanizatsiya darajasi qanchani tashkil etadi?

Xitoyda mavjud bo‘lgan yirik shaharlar … ta, millioner shaharlar esa … tani tashkil etadi.

Xitoy shaharlarini aholi soni bo‘yicha to‘g‘ri tartibda joylashtiring.

1) Pekin; 2) Shanxay; 3) Tyanszin;

4) Guanchjou; 5) Dunxuan; 6) Shenchjen;

Xitoyni “qishloqlar mamlakati” deyishadi. Bu davlatdagi qishloqlar soni qanchani tashkil etadi?

Xitoy yillik ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar hajmiga ko‘ra jahonda nechanchi o‘rinda turadi?

Xitoy YIMda industrial tarmoqlar hissasi … foizni, qishloq xo‘jaligi … foizni, xizmat ko‘rsatish esa … foizni tashkil etadi.

Xitoyda qancha sanoat korxonasi mavjud, bu tarmoqda mehnat qilayotgan ishchi kuchi qanchani tashkil etadi?

Xitoy sanoatining tayanch tarmog‘i- bu …

Xitoyda yiliga qanchadan ortiq ko‘mir qazib chiqarilmoqda?

2012- yili Xitoy miqyosida qancha neft qazib chiqarildi?

Xitoy ishlab chiqarilayotgan elektroenergiya miqdoriga ko‘ra jahonda nechanchi o‘rinda turadi?

Xitoy elektroenergetikasida qanday turdagi elektrostansiyalarning ahamiyati katta?

Xitoyda IESlarda yoqiladigan yoqilg‘ining asosiy qismi (3/4) qaysi yoqilg‘idan iborat?

Xitoyda hozirgi vaqtda qancha po‘lat ishlab chiqarilmoqda va bu sohada jahonda nechanchi o‘rinda turadi?