Markaziy Osiyo mamlakatlari mavzusidan test savollariMarkaziy Osiyo mamlakatlari avvallari sobiq Ittifoq paxtasining … foizini, jahon paxtasining … foizini berar edi.

“Quduqlar mamlakati” deb ataladigan davlat qaysi?

Markaziy Osiyodagi hududining 90 foizi kenglik yo‘nalishidagi tog‘lardan iborat bo‘lgan mamlakat qaysi?

Turkamaniston bir yilda qancha neft qazib chiqaradi?

Markaziy Osiyo subregionining maydoni va aholisi qanchani tashkil etadi?

Markaziy Osiyo hududi g‘arbdan sharqqa … kilometr, shimoldan janubga … kilometrga cho‘zilgan.

Markaziy Osiyoning qaysi davlati toshko‘mir zaxiralariga eng boy?

Xilma- xil tabiiy resurslarga boyligiga ko‘ra Markaziy Osiyodagi qaysi respublikalar ajralib turadi?

Tog‘li Tojikiston va Qirg‘iziston respublikalari qanday turdagi resurslarga boy hisoblanadi?

Markaziy Osiyodagi qaysi respublikalarda tug‘ilish ko‘rsatkichlari ancha past?

Markaziy Osiyoda aholisi eng zich (1 kvadrat kilometrga 67 kishi) joylashgan davlat qaysi?

Tojikistonda aholi zichligi qanchani tashkil etadi (1 kvadrat kilometr hisobiga)?

Markaziy Osiyodagi aholisi eng siyrak joylashgan davlat- bu …

Markaziy Osiyodagi qaysi davlatda aholi zichligi 1 kvadrat kilometr maydonga 12 kishini tashkil etadi?

Markaziy Osiyo mintaqasidagi aholi eng zich joylashgan hudud (1 kvadrat kilometrga 650 kishi) qaysi?

Markaziy Osiyo mintaqasida aholi eng siyrak joylashgan (1- 2 kishi) hudud- bu …

Markaziy Osiyo urbanizatsiya darajasi eng yuqori va eng past davlatlar qaysi?

Markaziy Osiyo bo‘yicha o‘rtacha urbanizatsiya darajasi qancha?

Markaziy Osiyodagi millioner shaharlarni toping.

Almati shahrida qancha aholi istiqomat qiladi?

Neftni qazib chiqarish miqdori bo‘yicha Markaziy Osiyodagf davlatlar ketma- ketligini toping.

Qozog‘iston bir yilda qancha neft qazib chiqaradi?

Gaz zaxiralari hajmiga ko‘ra MDH davlatlari ichida Rossiyadan keyingi 2- o‘rinda turadigan davlat- bu …

Turkmaniston Respublikasining gaz qazib chiqarish hajmi qancha?

Markaziy Osiyo respublikalari ko‘mir zaxiralariga boy. Qaysi davlat bundan mustasno?

Elektroenergetika ishlab chiqarishda qaysi davlat Markaziy Osiyoda 1- o‘rinda (90 milliard kilovatt/soat) turadi?

Qozog‘istonda bir yilda qancha po‘lat eritiladi?

O‘zbekistonning bir yilda po‘lat eritish quvvati qanchani tashkil etadi?

Markaziy Osiyoning barcha respublikalarida mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarish kimyo sanoatining bosh ixtisosi hisoblanadi. Lekin qaysi respublikada tarmoq bunday emas?

Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyotining asosiy tayanch tarmog‘i- bu …