Yevropa mamlakatlari xo‘jaligi, transporti, turizm va atrof- muhitni muhofaza qilish mavzusidan test savollariYevropa yer yuzasi quruqligining … foizini egallagani holda, u jahon aholisining … foizini o‘zida jamlaydi.

Yevropa qit’asidagi iqtisodiy va demografik salohiyati yuksak davlatlar qatorini toping.

Shahar aholisining salmog‘i Janubiy Yevropa davlatlarida qanchani tashkil etadi?

Yevropa Ittifoqining o‘zida mavjud bo‘lgan millioner shaharlar soni qancha?

Jahon miqyosidagi YIMning qanchasi Yevropa davlatlariga to‘g‘ri keladi?

Jahon miqyosidagi YIMning 5.3 foizi qaysi davlatga to‘g‘ri keladi?

Dunyoda yalpi milliy daromadi eng katta 10 mamlakatning nechtasi Yevropada joylashgan?

Jahondagi 100 ta eng yirik transmilliy korporatsiyaning qanchasi Yevropa qit’asida joylashgan?

Jahondagi 20 ta eng salmoqli bankning nechtasi Yevropada joylashgan?

Jahondagi jami investitsiyalarning 20 foizi qaysi davlat tomonidan jalb qilinadi?

Milliy (global) raqobatbardoshlik reytingiga binoan davlatlar qatorini toping.

Jahonning eng yirik moliya- bank markazi- bu …

Hozirgi kunda Yevropa qit’asida barcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra ustun bo‘lib turgan davlat- bu …

Yevropada iqtisodiy ochiqlik qaysi davlatlarda keng tus olgan?

Yevropaning yetakchi sanoat tarmog‘i- bu …

Butun sanoat mahsulotining 1/2 qismini, eksportning 2/3 qismini tashkil etadigan sanoat tarmog‘i- bu …

Quyidagi mashinasozlik kompaniyalaridan qaysi biri Fransiyaga tegishli?

“Volvo” avtokonserni qaysi davlatga tegishli?

Quyidagi avtokompaniyalardan GFRga tegishlilarini toping.

“Fiat” avtomobil kompaniyasi qaysi davlatda joylashgan?

Yevropaning harbiy sanoat markazlarini toping.

Buyuk Britaniyaning elektronika, kosmik va aviaraketa, elektrotexnika sanoati markazi qaysi shahar hisoblanadi?

Manchester shahri mashinasozlikning qaysi tarmog‘i bo‘yicha ixtisoslashgan?

Buyuk Britaniyaning avtomobilsozlik markazi- bu …

Buyuk Britaniyaning eng yirik kemasozlik rayoni qaysi shaharda joylashgan?

Butun dunyoning eng “kimyolashgan” davlati- bu …

Ikkinchi jahon urushiga qadar kimyo sanoati asosan qanday tarmoqda mavjud edi?

Yevropaning g‘arbiy hududida qanday neftni qayta ishlash zavodlari ochildi?

Eng yirik neft- kimyo tarmog‘i qayerda joylashgan?

Qaysi davlatlardagi neftni qayta ishlash zavodlari quvurlarga yaqin hududlarda joylashgan?