Yevropa. Yevropa mamlakatlarining umumiy tavsifi mavzusidan test savollariYevropa qit’asining maydoni qancha?

Rossiyaning Yevropa qismi maydoni qancha?

Yevropa qit’asi shimoldan janubga … kilometrga, g‘arbdan sharqqa … kilometrga cho‘zilgan.

Yevropa qit’asining eng shimoliy va janubiy qismlarini toping.

Yevropa qit’asining eng g‘arbiy va sharqiy qismlarini toping.

Rossiyaning Yevropa va Osiyo qismlarini ajratuvchi chegara- bu …

Yevropa aholisi (Rossiyasiz) 2012- yil hisobi bo‘yicha qanchani tashkil etdi?

1900- yili Yevropa qit’asi aholisi qanchani tashkil etgan?

Yevropaning dunyo aholisi sonidagi salmog‘i XX asr ichida 1900- yilga nisbatan qanchaga pasaydi?

Yevropada … har xil monostruktura, … tabiiy- geografik o‘lka ajratiladi.

Yevropada qanday relyef shakli katta maydonni egallaydi?

Yevropada dengizdan … kilometr uzoqlikda bo‘lgan joy yo‘q.

Qaysi davlatning katta qismida aholi dengizdan atigi 60- 80 kilometr uzoqlikda istiqomat qiladi?

Yevropa hududining qancha qismi o‘zlashtirilmagan?

Yevropa hududi qanday o‘lkalarga taqsimlanadi?

Yevropa regionlari ichida eng rivojlanganlari qaysi?

Qaysi region nisbatan past rivojlangan?

XX asrning 80- yillarida Yevropada nechta suveren davlat mavjud edi?

Yevropa davlatlari qachon 40 taga yetdi?

Qit’a va jahon siyosiy xaritasida katta voqea- bu …

SSSR tarkibidan dastlab ajralib chiqqan davlatlar qaysilar?

Hozirgi kunda Yevropadagi jami davlatlar soni nechtaga yetdi?

Yevropadagi maqomi noma’lum davlatlar qaysilar?

Qaysi davlatning maydoni 1.5 kvadrat kilometrga teng?

Quyidagilar ichidan Yevropaning eng mitti davlatlarini toping.

1) Vatikan; 2) Andorra; 3) San- Marino;

4) Monako; 5) Lixtenshteyn; 6) Lyuksemburg;

7) Gibraltar; 8) Farer orollari; 9) Belgiya; 10) Malta;

Yevropada maydoni 50 ming kvadrat kilometrdan kichik bo‘lgan davlatlar soni qancha?

Maydoni 50 mingdan 100 ming kvadrat kilometrgacha o‘zgaradigan davlatlar berilgan qatorni toping.

Maydoni 50 mingdan 100 ming kvadrat kilometrgacha o‘zgaradigan davlatlar soni nechta?

Maydoni 100 mingdan 500 ming kvadrat kilometrgacha o‘zgaradigan davlatlar qatorini toping.

Maydoni 500 ming kvadrat kilometrdan ortiq bo‘lgan davlatlar …