Jahon transporti. Xalqaro iqtisodiy aloqalar mavzusidan test savollariJahon transport tarmoqlari to‘g‘ri berilgan qatorni toping.

Quruqlik transporti tizimiga qaysilar kiradi?

Transportda eng samarali tadrijiy o‘sayotgan tarmoq- bu …

Avtomobil transporti qachon paydo bo‘lgan?

Jahon avtomobil yo‘llarining umumiy uzunligi qancha?

Jahon avtomobil yo‘llarining 1/4 qismi qaysi davlatda joylashgan?

Jahonda … dan ortiq avtomobillar harakat qilmoqda, shuning … foizi AQShda harakatlanmoqda.

Quruqlikda yuk tashish oborotiga ko‘ra eng yirik tarmoq- bu …

Qaysi transport tarmog‘ining umumiy uzunligi 1.2 million kilometrni tashkil etadi?

Temiryo‘l transporti jahonning nechta davlatida mavjud?

Temiryo‘llar uzunligiga ko‘ra “birinchi o‘nlik” mamlakatlarini toping.

Temiryo‘llar qaysi regionda nihoyatda zich joylashgan?

Quyidagi qaysi davlatlarda poyezdlar nihoyatda tez- 280- 350 kilometr tezlikda harakat qilmoqda?

Qaysi regionda hali ham parovozlar xizmatidan foydalanib kelinmoqda?

Jahon neft- gaz quvurlarining umumiy uzunligi qanchani tashkil etadi?

… tarmog‘i bir- biridan alohida va uzoqda joylashgan materik va qit’alarni bog‘lab turuvchi, xalqaro mehnat taqsimotini amalga oshiruvchi vosita sifatida ahamiyatlidir.

Har yili xalqaro yuklarning 4/5 qismi … da tashilmoqda.

Jahon dengiz transport rivojlanishi va geografiyasida nimalarning ahamiyati katta?

Jahon dengiz transportining eng yirik bo‘g‘ozi- bu …

Gibraltar bo‘g‘ozidan bir kecha- kunduzda qancha kema o‘tadi?

Bir kecha- kunduzda 175 ta kema o‘tkazadigan bo‘g‘oz qaysi?

Malakka bo‘g‘ozidan bir kecha- kunduzda qancha kema o‘tadi?

Turkiyaning Yevropa va Osiyo qismlarini ajratuvchi bo‘g‘ozdan bir kecha- kunduzda qancha kema o‘tadi?

Daryo va ko‘l transport yo‘llari uzunligiga ko‘ra qaysi davlatlar oldinda?

1) Rossiya; 2) Kanada; 3) Xitoy; 4) AQSh;

5) Hindiston; 6) Braziliya; 7) Argentina;

Ichki suv yo‘llari orqali yuk tashishda qaysi davlatlar yetakchi?

Ichki suv transportida qaysi daryoning ahamiyati katta?

Jahon bo‘yicha havo transportida yo‘lovchilar tashish hajmi so‘nggi 50 yil ichida necha baravar o‘sdi?

Havo transportida tashilayotgan yuk va yo‘lovchilarning … foizi ichki, … foizi xalqaro aloqalar hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.

Xalqaro aloqalar qaysi regionlar o‘rtasida faol kechmoqda?

Atlantika okeani ustida bir vaqtning o‘zida qancha havo laynerlari har ikki tomonga qarab harakatda bo‘ladi?