Qishloq xo‘jaligi geografiyasi mavzusidan test savollariHozirgi vaqtda qishloq xo‘jaligi tarmoqlarida qancha odam mehnat qiladi?

Agrar ishlab chiqarish sanoat bilan bog‘lanib ketib, … ni hosil qiladi.

Ichki xo‘jalik iste’moli uchun ishlab chiqaradigan xo‘jalik bu- …

Jahonning qaysi mintaqalarida hali ham omoch, motiga kabi ish qurollari va almisoqdan qolgan qoloq ishlab chiqarish texnologiyasidan foydalaniladi?

Dehqonchilikning eng yirik tarmog‘i- bu …

Donli ekinlar jami ekin maydonining qanchasiga ekiladi?

Donli ekinlarning jahon bo‘yicha yalpi hosili qancha?

Jahon don xo‘jaligining eng ahamiyatli tarmog‘i- bu …

Bug‘doyning asl vatani …

1) Kichik Osiyo; 2) O‘rta yer dengizi bo‘ylari;

3) Misr; 4) Habashiston; 5) Hindiston;

Yer sharining 1- “bug‘doy belbog‘ida”gi asosiy davlatlar …

“Janubiy o‘rmon mintaqasi”dagi yirik davlatlar qaysilar?

Aholi jon boshiga eng ko‘p sifatli bug‘doy yetishtirish va uni eksport qilishda muhim o‘rin egallaydigan davlat- bu …

Shimoliy Amerika preriyasining yuqori kengliklari bo‘ylab joylashgan “bug‘doy poytaxti”- bu …

Bug‘doy eksporti bo‘yicha dunyoda 1- o‘rinda turadigan davlat qaysi?

Jahon donli ekinlari orasida yalpi hosili va ahamiyatiga ko‘ra 2- o‘rinda turadigan ekin- bu …

Bug‘doyning dunyo donli ekinlari ekin maydonidagi ulushi qancha?

Sholining asl vatani qayer?

Sholining muhim xususiyati- bu …

Hozirgi vaqtda qaysi rayonlar jahon yalpi sholi hosilining 9/10 qismini bermoqda?

1) Janubiy Osiyo; 2) Sharqiy Osiyo;

3) Janubi- Sharqiy Osiyo; 4) Janubiy- G‘arbiy Osiyo;

Dunyodagi sug‘oriladigan ekin maydonlarining 2/3 qismiga … ekiladi.

Makkajo‘xorining asl vatani- bu …

Makkajo‘xori yetishtiradigan davlatlar orasida alohida ajralib turadigan davlat qaysi (makkajo‘xori yalpi hosilining 40 foizi)?

Dunyo davlatlari orasida makkajo‘xori yetishtirishda mavqeyi ancha yuqori bo‘lgan davlatlar qatorini toping.

AQSh quyidagi qaysi turdagi ekinlarni yetishtirishda 1- o‘rinda tiradi?

Jahon soyasining yarmidan ortig‘ini beradigan davlat …

Yeryong‘oq yetishtirishda peshqadam davlat- bu …

Italiya va Ispaniya davlatlari qaysi ekin turini yetishtirish bo‘yicha oldinda turadi?

Kungaboqar yetishtirishda asosiy davlatlar qaysilar?

Ildizmevali ekinlardan qaysi biri eng ko‘p yetishtiriladi?

Kartoshka yetishtirishda eng yirik mamlakatlar berilgan qatorni toping.