Fan-texnika inqilobi mavzusidan test savollariUlkan ilmiy salohiyatga ega davlatlar qatorini toping.

1) AQSh; 2) Yaponiya; 3) Fransiya; 4) Xitoy;

5) Germaniya; 6) Buyuk Britaniya; 7) Italiya;

Eng yirik intellektual- ilmiy salohiyatga ega bo‘lgan davlat …

AQShda qancha aholi ilmiy tadqiqot va tajriba- konstruktorlik ishlari bilan shug‘ullanadi?

Ilmiy tadqiqot va tajriba- konstruktorlik ishlariga ajratilgan xarajatlar hajmi bo‘yicha qaysi davlat 1- o‘rinda turadi?

Aholi jon boshiga hisoblaganda ilmiy tadqiqot va tajriba- konstruktorlik ishlari xarajatlari rivojlanayotgan davlatlarda qanchaga to‘g‘ri keladi?

Hozirgi fan- texnika inqilobining 4 ta asosiy jihatini toping.

Fan- texnika inqilobining 4 ta tarkibiy qismini toping.

EHM ishlab chiqarish bo‘yicha yetakchi mamlakatlarni toping.

Kompleks avtomatlashtirish qachondan boshlab shakllangan?

Robot- texnikaning katta miqdori qaysi davlatlar hissasiga to‘g‘ri keladi?

1) AQSh; 2) Yaponiya; 3) Germaniya;

4) Italiya; 5) Fransiya; 6) Janubiy Koreya;

Hozirgi vaqtda dunyoda qanchadan ortiq AESIar ishlamoqda?

XXI asr metallarini toping.

Biotexnologiya yo‘nalishi qachon shakllandi?

Biotexnologiya qaysi davlatlarda tez sur’atlar bilan rivojlanmoqda?

Kosmosni o‘zlashtirish qaysi sohani vujudga keltirdi?

Kibernetika qanday fan?

Kibernetika so‘zining ma’nosi nima?

Axborotlashtirish va boshqarishning rivojlanishi bo‘yicha hozirgi vaqtda qaysi davlat tengiyo‘q?

Energetika xo‘jaligini qayta qurish qaysi turdagi elektrostansiyalarni rivojlantirish bilan bog‘langna?

Quyidagi davlatlar ichidan axborotlashtirish va boshqarishning rivojlanishi bo‘yicha yirik mamlakatni toping.