Jahon tabiiy resurslari mavzusidan test savollariIbtidoiy jamoa davrida odamlar qanday mashg‘ulotlar bilan shug‘ullangan?

Insoniyat taraqqiyotining 2- bosqichida qanday o‘zgarish kuzatiladi?

Qaysi bosqichdan “Yangi Dunyo”ni o‘zlashtish boshlandi?

Qaysi regionda ishlab chiqarish kuchlarining yanada rivojlanishi xilma- xil tabiiy resurslarni o‘zlashtirish sur’atlarini keskin tezlashtirdi?

Fan- texnika inqilobi davri qachon boshlandi?

“Oykumena”- bu …

Olimlarning hisob- kitoblariga ko‘ra, hozirgi vaqtda inson tomonidan o‘zlashtirilgan antropogen landshaftlar dunyo quruqligining qancha qismini tashkil etadi?

Quruqlikning qancha qismidagi tabiiy landshaftlar tubdan o‘zgartirilgan?

Insonning o‘ziga yashash muhitini yaratishi fanda nima deyiladi?

Inson hayoti va faoliyati davomida bevosita foydalanadigan barcha turdagi tabiiy ne’matlarga nima deyiladi?

Tabiiy resurslarning turlari to‘g‘ri berilgan qatorni toping.

Tabiiy resurslarning umumiy miqdor ko‘rsatkichlari bilan ulardan foydalanish miqdori o‘rtasidagi nisbat- bu …

Tabiiy resurslar kelib chiqishi, ishlatilishiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?

Tiklanishi mumkin bo‘lgan tabiiy resursni toping.

Tugamaydigan tabiiy resursni toping.

And tog‘lari mamlakatlari qanday tabiiy boyliklarga ega?

Neft va gazga boy bo‘lgan hududni toping.

Tabiiy resurslarning deyarli barcha xillari bilan ta’minlangan davlatlarni toping.

Jahonning uchinchi xil mamlakatlari, jumladan, Andorra, Okeaniya va Karib havzasi mamlakatlari qanday turdagi mineral boyliklarga ega emas?

Tabiatda minerallar holida uchraydigan tabiiy boyliklar nima deyiladi?

Hozirgi vaqtda mineral resurslarning qancha turidan xo‘jalik maqsadida foydalanilmoqda?

Jahonda geologik zaxiralari katta bo‘lgan mineral yoqilg‘i resursini toping.

Mineral yoqilg‘i geologik zaxiralarining umuniy prognozi qancha?

Mineral yoqilg‘i boyliklari necha yilga yetishi ko‘zda tutilmoqda?

Hozirgi vaqtda jahonda … dan ziyod ko‘mir havzalari va konlari bor bo‘lib, ular jami quruqlikning … foizini egallaydi.

Asosiy ko‘mir konlari yer kurrasining qaysi yarimsharida tarqalgan?

Janubiy yarimshardagi asosiy ko‘mir havzalari qaysi davlatda joylashgan?

Jahonda … dan ortiq neft- gaz havzalari aniqlangan bo‘lib, ularning … ga yaqinidan foydalanilmoqda, ishga solingan barcha konlarning soni esa … dan ortadi.

Rangli va qora metall konlariga boy davlatlarni toping.

1) Rossiya; 2) AQSh; 3) Kanada; 4) Avstraliya;

5) Hindiston; 6) Braziliya; 7) JAR; 8) BAA;

9) Xitoy; 10) Malayziya; 11) Indoneziya; 12) Tailand;

13) Qozog‘iston; 14) Misr; 15) Argentina;

“Barcha boyliklarning onasi mehnat, otasi esa …” Maqolni davom ettiring.