Jahonning siyosiy xaritasi mavzusidan test savollariQaysi yili jahon moliyaviy- iqtisodiy inqirozi o‘zining eng yuqori pallasiga yetdi?

Darslikni yozishda mualliflar qaysi davlatda chop etilgan darslik ma’lumotlaridan foydalanishgan?

Darslikni yozishda mualliflar “Jahon banki”ning qaysi davlatlarda chop etilgan muhim ma’lumotlaridan foydalanishgan?

Yugoslaviya Sotsialistik Federativ Respublikasining parchalanishi natijasida paydo bo‘lgan davlatlarni toping.

1) Sloveniya; 2) Slovakiya; 3) Xorvatiya;

4) Makedoniya; 5) Albaniya; 6) Bosniya va Gersegovina;

7) Serbiya; 8) Bolgariya; 9) Chernogoriya;

Chexoslavakiya davlati o‘rnida qaysi davlatlar tashkil topdi?

Sobir SSSRning parchalanishidan nechta mustaqil davlat tashkil topdi?

Jahon siyosiy xaritasidagi eng so‘nggi o‘zgarish- bu …

1997- yil 1- iyulda XXR tarkibiga kirgan hudud qaysi davlat mustamlakasi edi?

Portugaliya mustamlakasi Aomin (Makao) qachon XXR tarkibiga kirdi?

2000- yili BMT tomonidan Sharqiy Timorga alohida maqom beriladi. Bu davlat qaysi mamlakat mustamlakasi edi?

2008- yili ajralib chiqqan davlat qaysi?

Janubiy Sudan qachon Sudan tarkibidan ajralib chiqadi?

Hozirgi vaqtda dunyo siyosiy xaritasida jami nechta davlat bor?

Hozirgi vaqtda dunyo siyosiy xaritasida jami nechta respublika boshqaruvidagi davlat bor?

Maqomi noma’lum davlatlar soni nechta?

Monarxiyalar soni nechtani tashkil etadi?

Mustamlaka davlatlar soni nechta?

Davlatlarni iqtisodiy daromadlari bo‘yicha ayrim guruhlarga ajratish nima asosida amalga oshiriladi?

Past daromadli davlatlarda aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan milliy daromad qancha bo‘ladi?

3706- 11455 AQSh dollariga teng milliy daromad qanday turdagi davlatlarga xos?

Quyidagilar ichidan yuqori daromadli davlatlarni toping.

Xitoy, Indoneziya, Filippin, Sharqiy Timor davlatlari qaysi turdagi mamlakatlar sirasiga kiradi?

4- guruh mamlakatlarini toping.

“Buyuk sakkizlik” davlatlarini toping.

1) Rossiya; 2) Ispaniya; 3) Germaniya; 4) Fransiya;

5) Xitoy; 6) Britaniya; 7) Kanada; 8) AQSh;

9) Avstraliya; 10) Italiya; 11) Yaponiya; 12) Hindiston;

Rossiyaning qaysi xususiyatlariga ko‘ra “buyuk sakkizlik davlatlari” tarkibiga kiritildi?

“Sakkizlik davlatlari”ning har biriga o‘rtacha salkam … maydon, qariyb … aholi, … YIM hamda … teng tovar aylanmasi to‘g‘ri keladi.

“Sakkizlik davlat”larida jahon YIMning necha foizi jamlangan?

Ko‘chirilgan kapitalizm davlatlari berilgan qatorni toping.

Singapur, Koreya Respublikasi, Tayvan davlatlari qanday mamlakatlar guruhiga kiradi?

Tayanch mamlakatlarni toping.