Mirzacho‘l iqtisodiy-geografik rayoni mavzusidan test savollariMirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayoni geografik omining qulayligi nimada yaqqol ko‘zga tashlanadi?

Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayonini qaysi daryolar suv bilan ta’minlaydi?

1. Sirdaryo; 2. Zarafshon; 3. Sangzor;

4. Zomin; 5. Chirchiq;

Ko‘pincha sovuq Arktika havosi shimoldan rayon hududiga kirib keladi va harorat qanchagacha pasayadi?

Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayoniga qaysi hududdan esuvchi kuchli shamol tufayli tuproqning nami qochib, ekinlar qovjiraydi va hosildorlik pasayadi?

Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayonining aholisi …

Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayonida aholi punktlari asosan qanday joylarda vujudga kelgan?

Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayonida urbanizatsiya darajasi qancha?

Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayoni uchun qaysi shaharlarning oliy o‘quv yurtlari ham mutaxassis yetkazib bermoqda?

Mirzacho‘l sahrosining o‘zlashtiriIishi qachonga to‘g‘ri keladi?

Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayoni mamlakatda yetishtiriladigan yalpi paxta hosilining qancha qismini beradi?

Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayonida xo‘jalikning qaysi tarmog‘i yuksak darajada rivojlangan?

Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayoni jami ekin maydonining 45\% da qanday ekin ekiladi?

Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayonining qaysi qishloq xo‘jaligi mahsuloti O‘zbekistondan tashqarida ham mashhur?

Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayoni chorvachilikda qaysi tarmoqning salmog‘i katta?

Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayonida avtomobil yo‘llarining umumiy uzunligi qancha, shundan qanchasi qattiq qoplamali yo‘llar hisoblanadi?

Temiryo‘l Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayoni hududi bo‘ylab qanday shaklda qurilgan?

Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayonidagi temiryo‘llarining asosiy markazlari qayer?

Mirzacho‘l iqtisodiy- geografik rayonining qaysi shahrida aeroport mavjud?

Sirdaryo viloyati qaysi hududlarni o‘z ichiga oladi?

Sirdaryo viloyatida mamlakat aholisining qancha qismi yashaydi?

Sirdaryo viloyati aholisining qancha qismi sug‘oriladigan hududlarda joylashgan?

Sirdaryo viloyati xo‘jalik negizini qaysi tarmoq tashkil qiladi?

Sirdaryo viloyatining qayerlarida sabzavot va poliz ekinlari yetishtiriladi?

Bugungi kunda Sirdaryo viloyatida qancha sanoat korxonasi mavjud?

Sirdaryo viloyati sanoatining asosini qaysi tarmoq tashkil etadi?

Sirdaryo viloyatining qaysi shahrida qurilish materiallari va konstruksiyalari kombinati joylashgan?

Sirdaryo viloyatidagi yog‘- ekstraksiya zavodi qayerda joylashgan?

Sirdaryo viloyatida shaharlar soni nechta?

Yangiyer shahri qachon bunyod etilgandi?

Quyidagi qaysi shaharning aholisi soni 37 ming kishini tashkil etadi?