O‘rmon va qurilish sanoati. Binokorlik. Sanoatni hududiy tashkil etish va joylashtirish shakllari mavzusidan test savollariO‘rmon sanoati qanday tarmoqlarga bo‘linadi?

Mamlakatning yog‘och- taxta xomashyosiga bo‘lgan talabi qancha?

Nima sababdan O‘zbekistonda o‘rmon sanoati kam rivojlangan?

O‘rmon sanoatini rivojlantirish maqsadida qanday amaliy ishlar qilinadi?

O‘rmoniarni barpo etish va yog‘och boyliklaridan oqilona foydalanish ishlari bilan … shug‘ullanadi.

Respublikamizda nechta o‘rmon xo‘jaligi korxonalari, qo‘riqxonalar va milliy bog‘lar bor?

Mustaqillik yillarida qaysi shaharlarda duradgorlik buyumlari zavodi ishga tushirildi?

Qayerda quyoshdan himoya uskunalari zavodida plastmassadan deraza romlari ishlab chiqariladi?

Toshkentda ishga tushirilgan “O‘z Ellas” gugurt zavodi qaysi davlat bilan hamkorlikda tashkil etilgan?

Sellyuloza- bu …

Sellyuloza qaysi sohalar uchun xomashyo bo‘ladi?

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Sanoat terakchiligini rivojlantirish va boshqa tez o‘suvchi daraxtlarni barpo etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi maxsus qarori qachon chiqdi?

Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq, har yili terakzorlar maydoni qanchaga kengaymoqda?

Yaqin kelajakda har yili qancha yog‘och tayyorlanishi mumkin?

Yog‘och tayyorlash korxonalari taxta tilish zavodlariga qanday turdagi yog‘ochlarni yetkazib beradi?

Tilingan yog‘och, ya’ni taxta qaysi tarmoq uchun asosiy xomashyo hisoblanadi?

O‘rmon- kimyo kombinatlarida yog‘och chiqindilaridan qanday turdagi mahsulotlar ishlab chiqariladi?

O‘zbekistondagi asosiy o‘rmon fondi qayerlarda joylashgan?

Binokorlik uchun eng muhim ashyo- bu …

Quyidagilar ichidan eng yirik sement kombinatlarini toping.

Sement ishlab chiqariladigan shaharlarni toping.

1) Toshkent; 2) Ohangaron; 3) Angren;

4) Farg‘ona; 5) Quvasoy; 6) Navoiy;

7) Buxoro; 8) Bekobod;

Gilmoya negizida bezakbop oq sement qaysi shaharda ishlab chiqariladi?

Yurtimizda nechta marmar koni mavjud, ulardan nechtasi bugungi kunda foydalanilmoqda?

Qaysi marmar koni zaxirasining ko‘pligi, yuqori sifatliligi jihatidan jahondagi eng mashhur konlardan biri hisoblanadi?

Sobiq Ittifoq davrida boshqa mahsulotlar kabi marmar ham markazga tashib ketilgan edi. Qaysi shaharlar metropoliteni G‘ozg‘on marmari bilan bezatilgan?

Toshkent shahridan 74 kilometr shimoliy- sharqda joylashgan marmar konini toping.

Mashhur Orkutsoy konida qanday turdagi marmarlar uchraydi?

O‘zbekistonda bezakbop toshlarning umumiy zaxirasi qancha?

Chirchiq shahri yaqinida mahalliy xomashyo bilan ishlaydigan … bor.

Hozirgi zamon qurilishining asosi qaysi quriiish materiali hisoblanadi?